Vertrouwenspersoon

Wanneer een leerling geconfronteerd wordt met pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of geweld dat op school plaatsvindt, kan de leerling in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersonen

Dhr. Zandee

zeb@groevenbeek.nl 

   

Mw. Blomjous

bso@groevenbeek.nl