Studiebegeleiding / decanaat

 

In de jaren dat de leerling op Groevenbeek zit, zijn er verschillende momenten waarop de leerling (samen met de ouders/verzorgers) een studiekeuze moet maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de keuze van het vakkenpakket, de beroepsafdeling of om een vervolgstudie in het middelbaar beroepsonderwijs. Bij deze studiekeuzes komen 2 belangrijke vragen in beeld: Wat kan ik? en Wat wil ik?

Onze school maakt hierbij gebruik van de online methode Qompas, waarmee leerlingen en ouders/verzorgers zich op een interactieve manier oriënteren op studie en beroep. Leerlingen zijn zo zelf actief bezig met hun toekomst. Dhr. Huijgen en mw. van de Water zijn de decanen van de afdeling vmbo Ermelo. Je kunt ze vinden in kamer 292.

 

Van het vmbo naar het MBO?

De decanen hebben voor de ouders/verzorgers een presentatie gemaakt waarin uitleg wordt gegeven over het MBO, de studiekeuze en de open dagen.

>> Klik hier om de presentatie te openen

 

 

dhr. A. Huijgen

kamer 292

e-mail: hua@groevenbeek.nl 

 

mw. L. van de Water

kamer 292

e-mail: wrl@groevenbeek.nl