Schoolondersteuningsprofiel

 

Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht om een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. In het schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school kan bieden. Zo wordt duidelijk of alle leerlingen een passende plek kunnen krijgen.

 

>> klik op deze link voor het uitgebreide profiel