Schoolmaatschappelijk werk

 

Als leerlingen problemen niet samen met hun omgeving kunnen oplossen, kunnen zij een beroep doen op vertrouwelijke hulp van de schoolmaatschappelijk werkster. Contactpersoon is onze zorgcoördinator mw. R. Hakstege.