Life@school

 

Life@school is een vervolg op de kanjertraining die op veel basisscholen wordt gegeven. Het programma is gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen van de leerling. Vanaf leerjaar 1 volgen alle klassen het life@school-programma. In allerlei oefenvormen, veelal in de gymzaal, wordt een beroep gedaan op de concentratie en het uitvoeren van taakgerichte opdrachten. Ook is er aandacht voor het aangeven van eigen grenzen, het respecteren van andermans grenzen en het samenwerken met klasgenoten. Zo draagt life@school bij aan een goede sfeer in de klas en in de school.