Leerlingcoach / -begeleider

 

Leerlingcoach

Wanneer een leerling zich nieuwe vaardigheden moet eigen maken, kan de leerling voor een bepaalde tijd een leerlingcoach krijgen. Daarnaast zijn er medewerkers die de leerlingen tijdens een training ondersteunen bij sociale vaardigheden, faalangst en rouwverwerking. De coördinatie hiervan verloopt via de zorgcoördinator.

 

Leerlingbegeleider

Als een leerling (persoonlijke) problemen heeft waar hij/zij niet met de mentor over kan of wil praten, of als er meer hulp nodig is dan de mentor kan bieden, schakelen we een leerlingbegeleider in om middels het voeren van gesprekken de leerling hierbij te ondersteunen.