Huiswerkbegeleiding

 

Hulpuur

Als een leerling door ziekte leerstof heeft gemist of voor één of meer vakken extra uitleg nodig heeft, kan de leerling gebruik maken van het hulpuur. De vakdocent geeft op dinsdagochtend het 1e lesuur extra begeleiding. Tijdens dit hulpuur kunnen ook gemiste toetsen worden ingehaald.

 

Huiswerkpunt

Het huiswerkpunt in is een rustige plek waar de leerling onder toezicht het huiswerk kan doen. Het huiswerkpunt (lokaal 184) is open op dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. Aanmelding verloopt via de mentor.

 

Studietraining

Sommige leerlingen hebben moeite om het huiswerk goed te plannen of uit te voeren. Zij kunnen enkele middagen per week onder begeleiding van een docent leren studeren en plannen. De leerling  kan dan ook het huiswerk doen. Opgeven voor deze training verloopt via de mentor.

 

Leerling helpt leerling

Wanneer een leerling moeite heeft met een bepaald vak kan de school regelen dat de leerling tegen een geringe vergoeding bijles krijgt van een leerling uit een hogere klas. Dit wordt geregeld via de mentor.