Leerlingen

Leren doen we samen!

De slogan van onze school is: leren doen we samen. Dit betekent dat we het belangrijk vinden dat leerlingen en docenten echt samenwerken. De leerlingen worden uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan. De docenten en leerlingen zijn samen verantwoordelijk voor de resultaten. We vinden het belangrijk dat leerlingen veel samenwerken in groepjes. We bedoelen met de slogan ook dat we goede contacten en samenwerking tussen de school en de ouders heel belangrijk vinden.

Een belangrijke afspraak 

 

Een leerling van onze school heeft er recht op door personeel en medeleerlingen zorgvuldig en met respect behandeld te worden. Van een leerling van onze school wordt gevraagd personeel en medeleerlingen zorgvuldig en met respect te behandelen.