Belangrijke data

Datum Omschrijving
5 juni 2e Pinksterdag
7 juni uitslag cspe 1e tijdvak
14 juni uitslag centraal examen
22 juni eindpresentatie stromen klas 1
26 - 30 juni activiteitenweek 4
27 juni 19.30: ontvangst ouders nieuwe brugklasleerlingen basis en kader
28 juni 14.00: ontvangst nieuwe brugklasleerlingen
29 juni 19.30: ontvangst ouders nieuwe brugklasleerlingen TL en VH
30 juni uitslag examens 2e tijdvak
3 - 7 juli leerlingen lesvrij / boeken inleveren
3 juli rapportvergaderingen
16.00: diploma-uitreiking H64
19.30: diploma-uitreiking TL4
4 juli rapportvergaderingen
5 juli 14.00:ontvangst nieuwe brugklasleerlingen (herkansing)
6 juli 16.00: diploma-uitreiking basisleerlingen
19.30: diploma-uitreiking kaderleerlingen
7 juli uitreiking rapporten
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus