Onderwijs

Onderwijs

In de sector tvwo/ath/havo zijn drie onderwijssoorten: tweetalig vwo, atheneum en havo. Het tweetalig vwo en het atheneum duren zes jaar. Het diploma geeft toegang tot studie aan een universiteit. Het havo-diploma geeft toegang tot het hoger beroepsonderwijs.
Om de kleinschaligheid zoveel mogelijk te waarborgen is de sector tvwo/ath/havo verdeeld in vijf teams. Ieder team heeft een eigen teamleider.


mw. H.M.C. Huibers - van Drempt

Teamleider: leerjaar 1
Kamer 240
rhuibers@groevenbeek.nl

mw. H.M.C. Huibers - van Drempt

mw. J.J. van der Kolk

Teamleider: havo 2 en 3
Kamer 241
jvdkolk@groevenbeek.nl

mw. J.J. van der Kolk

In verband met het zwangerschapsverlof van mw. van de Kolk (16 december t/m 15 april) is mw. Huibers het aanspreekpunt voor havo-2 en dhr. van Stigt Thans voor havo-3.


dhr. drs. G.F. van Stigt Thans

Teamleider: atheneum / t-vwo 2 en 3
Kamer 241
fvstigt@groevenbeek.nl

dhr. drs. G.F. van Stigt Thans

dhr. J.D. de Groot

Teamleider: havo 4 en 5
Kamer 211
jddegroot@groevenbeek.nl

dhr. J.D. de Groot

mw. A. van Buuren

Teamleider: atheneum / t-vwo 4, 5 en 6
Kamer 211
avbuuren@groevenbeek.nl

mw. A. van Buuren

Tweetalig vwo

Folder Tweetalig VWOHet tweetalig vwo houdt in, dat een leerling het Nederlandse VWO volgt, maar een belangrijk deel van de lessen in het Engels krijgt. In leerjaar 1 t/m 3 wordt ongeveer de helft van de lesuren in het Engels gegeven. In leerjaar 4 t/m 6 is ongeveer een derde van de lestijd Engelstalig. Leerlingen in het tweetalig vwo krijgen extra vakken zoals drama en debating. In klas 2 en 3 kunnen ze kiezen tussen Spaans en verdieping van het vak science. Aan het einde van de opleiding krijgen leerlingen naast het vwo-diploma het International Baccalaureate Certificate. Deze combinatie geeft toegang tot de Nederlandse en de meeste Engelstalige universiteiten.

Atheneum

Het atheneum duurt zes jaar en geeft toegang tot studie aan een universiteit of hogeschool. Na de gemengde brugklas atheneum/havo kiezen de leerlingen tussen atheneum en havo. Aan het einde van leerjaar 3 kiest elke leerling een profiel. Dat is een combinatie van vakken die nodig zijn in een bepaalde studierichting. 

Havo 

Het havo duurt 5 jaar en geeft toegang tot het hoger beroepsonderwijs. Na de gemengde brugklas atheneum/havo gaan de leerlingen verder in havo 2 en 3. Aan het einde van leerjaar 3 kiezen de leerlingen één van de vier profielen.Brugklas atheneum/havo

In de brugklas krijgen leerlingen alle ruimte en kansen om zich te ontwikkelen en te bewijzen waartoe ze in staat zijn. Daar waar nodig krijgen leerlingen extra uitdaging of juist extra begeleiding. Pas aan het einde van klas 1 wordt een keuze gemaakt tussen de havo, het atheneum of eventueel de theoretische leerweg. Onder andere de lesinhoud, de manier van aanbieden en de toetsvragen zullen daarom variëren tussen havo en atheneum.