Decanaat

In de jaren dat de leerling op Groevenbeek zit, zijn er verschillende momenten waarop de leerling (samen met de ouders) een studiekeuze moet maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de keuze van het vakkenpakket of om een vervolgstudie. Bij deze studiekeuzes komen 2 belangrijke vragen in beeld: Wat kan ik? en Wat wil ik?

Aan het einde van leerjaar 3 kiezen de leerlingen één van de vier profielen van de bovenbouw. De decaan helpt de leerlingen daarbij. Ter voorbereiding geeft de mentor een aantal lessen met behulp van de methode Optie. Over de profielkeuze is in september een voorlichtingsavond voor ouders en in februari voor ouders en leerlingen.

>> klik hier om de online informatieavond van 25 nov. 2021 over de profielkeuze terug te kijken

>> formulier profielkeuze tvwo

>> formulier profielkeuze atheneum

>> formulier profielkeuze havo

In de bovenbouw bezoeken de leerlingen gezamenlijk een studie- en beroepenvoorlichtingsdag en wij moedigen hen aan om zelf ook open dagen en meeloopdagen te bezoeken. De mentor begeleidt de leerlingen bij hun keuzes. Waar nodig kan de leerling overleggen met de decaan of teamleider.

Donderdag 30 september is er voor de ouders van A6 en H5 een informatieavond geweest over studiekeuze, aanmelding en studiefinanciering.

Klik hier voor >> de powerpointpresentatie die tijdens deze avond is gebruikt

Op de website >> www.studiekeuze123.nl vind je veel informatie over opleidingen, vakkenpakket en gewenste studie en open dagen

Overstap TL4 naar havo 4

Overweeg je om na het behalen van je diploma over te stappen naar havo 4, dan kan de schooldecaan je daarover informeren en je daarbij helpen. Hieronder vind je informatie over deze overstap.  

>> Klik hier voor de powerpoint