Studiebegeleiding

 

Studiebegeleiding onderbouw (klas 1, 2 en 3)

In de onderbouw van AH is er voor leerlingen die moeite hebben met plannen, organiseren en leren studiebegeleiding. Onder begeleiding van vier studiebegeleiders (alle docenten van de school) werken ze een blok van acht weken aan die vaardigheden waarin ze sterker willen worden. Vaak betreft dat het maken en uitvoeren van een goede planning, maar het aanleren van strategieën om stukken tekst te leren, samen te vatten, woordjes te leren of overzicht te creëren zijn ook voorbeelden van leerdoelen bij studiebegeleiding.

 

Studiebegeleiding wordt gegeven op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 15.15 uur tot 16.30 uur. Elke dag heeft een eigen begeleider. De leerling komt voor een periode van acht weken alle vier de middagen naar studiebegeleiding De leerling krijgt één van de studiebegeleiders als coach. De coach stelt samen met de leerling en in overleg met de mentor de leerdoelen voor de leerling vast en doet daarvan verslag in Magister. De leerling ziet de coach één keer in de week. Op de andere dagen werkt hij aan zijn planning en zijn leerdoelen en kan hij eventueel hulp bij het leren vragen aan de andere begeleiders. Hij mag naar huis wanneer hij zijn werk voor die dag aantoonbaar klaar heeft.

 

De aanmelding verloopt via de mentor. Een traject studiebegeleiding start met een intake en eindigt met een eindgesprek. Van beide doet de coach verslag in Magister, zodat mentor en vakdocenten op de hoogte zijn.

 

Coördinator van studiebegeleiding is Marlies van de Beek. De andere studiebegeleiders zijn: Corrado Hogeveen, Floris Visscher en Henri Ebbers.

 

Is studiebegeleiding iets voor jou?

  • Je hebt kortdurende studieproblemen, als moeite om te starten of een gebrek aan specifieke studievaardigheden 
  • Je hebt moeite met plannen en organiseren van hun werk 
  • Je bent gemotiveerd om studiebegeleiding te volgen 
  • Je bent in staat om alle vier de middagen in de week bij de studiebegeleiding te komen voor een periode van 8 weken 

 

 

Studie-uur bovenbouw (klas 4, 5 en 6)

Een leerling die na een periode cijfers heeft waardoor hij of zij (misschien) moet doubleren, krijgt twee studie-uren. De leerling werkt in de aula, een rustige plek, aan zijn of haar huiswerk onder toezicht van de onderwijsassistent. Deze uren kunnen van het 1e tot en met het 8e lesuur vervuld worden. De leerling mag deze uren zelf indelen. De uren moeten wel per week gedaan worden. Men kan deze dus niet opsparen of in het voren maken. De leerling krijgt hier geen begeleiding aangeboden. Mocht een leerling dat wel nodig hebben, dan zal de mentor of een coach hierin kunnen ondersteunen.

 

Leerling helpt leerling

Deze begeleiding is voor leerlingen die moeite hebben met een bepaald vak. Dan regelt school dat de leerling tegen een geringe vergoeding bijles krijgt van een leerling uit een hogere klas. Dit wordt geregeld via de mentor.