Schoolmaatschappelijk werk

 

Als leerlingen problemen niet samen met hun omgeving kunnen oplossen, kunnen zij een beroep doen op vertrouwelijke hulp van de schoolmaatschappelijk werkster. Contactpersoon is onze zorgcoördinator mw. J. Elskamp.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Ermelo heeft op de donderdagmorgen van 09.00 tot 11.30 uur een inloopspreekuur - kamer 211.