Mentor

 

We willen een school zijn waar iedereen zich thuis voelt en zich gewaardeerd voelt. Daarom vinden we een goede begeleiding belangrijk. De mentor is binnen de school het eerste aanspreekpunt voor leerlingen. Bij hem of haar kunnen zij terecht voor allerlei vormen van ondersteuning.

Als de mentor door gesprekken met de leerling en/of de ouders signalen krijgt dat er ondersteuning nodig is, bespreekt hij/zij dit met de zorgcoördinator en de teamleider, die daarna samen bekijken welke ondersteuning we kunnen bieden.

De mentor is daarom ook de belangrijkste schakel tussen school en thuis. Overleg gaat het gemakkelijkst via e-mail. Het e-mailadres van de mentor staat in Magister. Bij problemen of klachten kunnen ouders ook contact zoeken met de teamleider van hun zoon of dochter.

In de mentorlessen is er veel aandacht voor het aanleren van studievaardigheden, groepsvorming, persoonlijk welbevinden en loopbaanoriëntatie.