Huiswerkbegeleiding

 

Studietraining

Sommige leerlingen hebben moeite om hun huiswerk goed te plannen of uit te voeren. Leerlingen uit de onderbouw kunnen drie middagen per week, gedurende een periode van acht weken, op school onder begeleiding leren studeren en huiswerk maken. Leerlingen in de bovenbouw krijgen in maximaal zes sessies tips en adviezen over hun manier van leren. Opgeven kan bij de mentor, de teamleider beslist over toelating.

 

Huiswerkpunt

Het huiswerkpunt in is een rustige plek waar de leerling onder toezicht het huiswerk kan doen. Het huiswerkpunt (lokaal 184) is open op dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur. Aanmelding verloopt via de mentor.

 

Leerling helpt leerling

Wanneer een leerling moeite heeft met een bepaald vak kan de school regelen dat de leerling tegen een geringe vergoeding bijles krijgt van een leerling uit een hogere klas. Dit wordt geregeld via de mentor.