Coaching

Wanneer een leerling zich nieuwe vaardigheden moet eigen maken, kan de leerling voor een bepaalde tijd een leerlingcoach krijgen. In deze individuele trajecten wordt kortdurende begeleiding aangeboden, met een duidelijke doelstelling en afgesproken evaluatiemomenten.
Daarnaast zijn er medewerkers die de leerlingen door middel van een training ondersteunen bij sociale vaardigheden, faalangst, examenvrees of rouwverwerking. Voor leerlingen die vastlopen in motivatieproblematiek zijn motivatiecoaches beschikbaar. Deze coaches werken met de leerling toe naar meer motivatie en overzicht. Bij deze trajecten worden de ouders nauw betrokken.