Een resultaat om trots op te zijn

Geschreven op

De herkansingen zijn over het algemeen goed verlopen. De definitieve uitslag van de examens is daardoor in enkele afdelingen zelfs hoger dan verwacht. In 6 van de 8 afdelingen is het uiteindelijke resultaat hoger dan het (verwachte) landelijk gemiddelde. Dat is een resultaat om trots op te zijn. Een bijzondere felicitatie voor het team in Putten, waar evenals vorig jaar een score van 100% is behaald.
De voorlopige uitslag is te zien in de eerste kolom. In de tweede kolom staat het percentage na de herkansing. Dit zijn dus de definitieve slagingspercentages 2019.
In de derde kolom staan de landelijke gemiddelde slagingspercentages in 2018. Van jaar tot jaar verschillen die landelijke percentages niet veel, dus met die cijfers kunnen we aardig goed nagaan hoe Groevenbeek het ten opzichte van andere scholen doet.

  Voorlopig Definitief Landelijk 2018
Vmbo Putten BBL 97 100 98
Vmbo Putten KBL 92 100 95
Vmbo Putten TL 96 100 93
Vmbo Ermelo BBL 94 97 98
Vmbo Ermelo KBL 91 98 95
Vmbo Ermelo TL 91 96 93
Havo 86 93 88
Atheneum 84 87 92

 

Op de volgende data mogen de geslaagden hun welverdiende diploma in ontvangst nemen:

 

Vmbo Putten: dinsdag 9 juli (19.30 uur)

 

Havo Ermelo: woensdag 10 juli (19.30 uur)

Atheneum Ermelo: donderdag 11 juli (19.30 uur)

 

Vmbo Ermelo - Basis: dinsdag 16 juli (16.00 uur)

Vmbo Ermelo - Kader: dinsdag 16 juli (19.30 uur)

Vmbo Ermelo - Havo-6: woensdag 17 juli (16.00 uur)

Vmbo Ermelo - Theoretisch: woensdag 17 juli (19.30 uur)

 

Naar het overzicht