Droge voeten houden? Een hele opgave!

Geschreven op

Na een inspannende periode van 7 weken hebben de leerlingen van atheneum vijf prachtige projecten afgerond. De projecten gingen over waterveiligheid binnen Nederland waarbij rekening gehouden moest worden met verwachte hoogwaterstand en natuurontwikkeling. Deze projecten hebben zij vervolgens gepresenteerd aan Jaap Zanelli (expert) van Rijkswaterstaat die met kritische vragen nog extra stof tot nadenken gaf. Met het sluiten van dit NLT-project kunnen we wel stellen dat het waarborgen van droge voeten voor de inwoners van Nederland een hele opgave is. 

 

Naar het overzicht