Contract nieuwbouw ondertekend

Geschreven op

Mede dankzij subsidie van de gemeente kan Groevenbeek in Ermelo het schoolgebouw uitbreiden met twee nieuwe afdelingen. Bij de sector tvwo/atheneum/havo komt naast de grote aula een nieuw gebouwdeel met drie lokalen en een ruim leerplein, waar leerlingen individueel of in groepjes kunnen werken. In het gebouwdeel van het vmbo komt boven de aula een verdieping met twee gewone lokalen, een groot leerplein en een ruimte voor dramalessen.
Dankzij deze uitbreidingen zal de school weer voldoende ruimte hebben voor alle onderwijsactiviteiten. Groevenbeek benut deze kans ook om enkele leerpleinen te realiseren die horen bij modern onderwijs. Ook de overblijfruimtes voor de leerlingen van beide afdelingen worden uitgebreid.

Het project zal worden uitgevoerd door de aannemer Prins Bouw. Alle installatiewerk zal door Van Dorp Installaties worden gedaan. Op maandag 12 februari zijn de overeenkomsten hiervoor ondertekend door de betrokken directeuren L. Duifhuizen (Groevenbeek), W. Prins (Prins Bouw) en J. Wilms (Van Dorp Installaties). Bij de start van het bouwproject is afgesproken dat de daadwerkelijke voorbereiding begint in de meivakantie en dat een belangrijk deel van het werk in de komende zomervakantie wordt gepland. De nieuwe afdelingen zullen in het najaar van 2018 worden opgeleverd.

Daarna komt er nog meer nieuwbouw. Groevenbeek is druk bezig met de voorbereiding van de bouw van een extra sportzaal bij de school. Ook zullen grote delen van het schoolterrein een facelift krijgen. De hele omgeving van het schoolgebouw wordt daardoor speelser, met allerlei mogelijkheden voor de leerlingen om in hun pauzes actief bezig te zijn of ergens rustig te gaan zitten.

 

Naar het overzicht