Vakanties

Schooljaar 2019 - 2020

 

Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober
Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie      24 t/m 28 februari
Goede Vrijdag - Pasen 10 t/m 13 april
Meivakantie 23 april t/m 5 mei
Hemelvaart 21 en 22 mei
Pinksteren  1 juni
Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus

 

Toelichting op de meivakantie

De meivakantie 2020 beslaat niet twee volledige weken, maar gaat in op donderdag 23 april en eindigt op dinsdag 5 mei. Het is ongebruikelijk om het zo te doen, maar voor 2020 ging het helaas niet anders. De verplichte meivakantieweek is van 27 april t/m 1 mei. We konden er daarom geen hele vakantieweek vóór plannen. De vakantie moest namelijk doorlopen t/m bevrijdingsdag en we zouden dan meer vakantiedagen plannen dan wettelijk is toegestaan. We konden er ook geen hele week achter plakken, omdat op 7 mei 2020 het centraal schriftelijk eindexamen begint. De huidige regeling was de minst slechte oplossing. Met de scholen in de regio (zowel basisonderwijs als voor voortgezet onderwijs) is afgesproken dat zij dezelfde data voor de meivakantie hanteren.

 

Schooljaar 2020 - 2021

 

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie      22 t/m 26 februari
Goede Vrijdag - Pasen 2 t/m 5 april
Meivakantie 26 april t/m 7 mei
Hemelvaart 13 en 14 mei
Pinksteren  24 mei
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus

 

Vrij vragen

De directeur van de school mag volgens de leerplichtwet alleen vrijaf geven voor extra vakantie als het beroep van de ouders een vakantie tijdens de schoolvakanties onmogelijk maakt (en dan nog alleen onder bijzondere voorwaarden).

Als u van deze regeling gebruik wilt maken, dient u tenminste 8 weken van tevoren schriftelijk toestemming te vragen via een speciaal formulier. Klik op onderstaande link om dit formulier te downloaden.

>> formulier extra verlof aanvragen