Vakanties

Schooljaar 2020 - 2021

 

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie      22 t/m 26 februari
Goede Vrijdag - Pasen 2 t/m 5 april
Meivakantie 26 april t/m 7 mei
Hemelvaart 13 en 14 mei
Pinksteren  24 mei
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus

 

Vrij vragen

De directeur van de school mag volgens de leerplichtwet alleen vrijaf geven voor extra vakantie als het beroep van de ouders een vakantie tijdens de schoolvakanties onmogelijk maakt (en dan nog alleen onder bijzondere voorwaarden).

Als u van deze regeling gebruik wilt maken, dient u tenminste 8 weken van tevoren schriftelijk toestemming te vragen via een speciaal formulier. Klik op onderstaande link om dit formulier te downloaden.

>> formulier extra verlof aanvragen