Vakanties

Schooljaar 2022 - 2023

Zomervakantie 2022
11 juli t/m 19 augustus
Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie      27 februari t/m 3 maart
Goede Vrijdag - Pasen 7 t/m 10 april
Meivakantie 24 april t/m 5 mei
Hemelvaart 18 en 19 mei
Pinksteren  29 mei
Zomervakantie 2023 10 juli t/m 18 augustus

 

Schooljaar 2023 - 2024

Zomervakantie 2023
11 juli t/m 19 augustus
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober
Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie      19 t/m 23  februari
Goede Vrijdag - Pasen 29 maart t/m 1 april
Meivakantie 29 april t/m 10 mei
Pinksteren  20 mei
Zomervakantie 2024 15 juli t/m 23 augustus

Vrij vragen

De directeur van de school mag volgens de leerplichtwet alleen vrijaf geven voor extra vakantie als het beroep van de ouders een vakantie tijdens de schoolvakanties onmogelijk maakt (en dan nog alleen onder bijzondere voorwaarden).

Als u van deze regeling gebruik wilt maken, dient u tenminste 8 weken van tevoren schriftelijk toestemming te vragen via een speciaal formulier. Klik op onderstaande link om dit formulier te downloaden.

>> formulier extra verlof aanvragen