Vakanties

 

 

Schooljaar 2021 - 2022

 

Zomervakantie 2021
19 juli t/m 27 augustus
Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober
Kerstvakantie 27 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie      28 februari t/m 4 maart
Goede Vrijdag - Pasen 15 t/m 18 april
Meivakantie 25 april t/m 6 mei
Hemelvaart 26 en 27 mei
Pinksteren  6 juni
Zomervakantie 2022 11 juli t/m 19 augustus *

 

*Let op:

De uitslag van het 3e tijdvak van de examens is pas 14 juli bekend. Daarna volgt nog de diplomering voor (een aantal van) de leerlingen die in het 3e tijdvak examen hebben gedaan.


 

Schooljaar 2022 - 2023

 

Zomervakantie 2022
11 juli t/m 19 augustus
Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie      27 februari t/m 3 maart
Goede Vrijdag - Pasen 7 t/m 10 april
Meivakantie 24 april t/m 5 mei
Hemelvaart 18 en 19 mei
Pinksteren  29 mei
Zomervakantie 2023 10 juli t/m 18 augustus

 

Vrij vragen

De directeur van de school mag volgens de leerplichtwet alleen vrijaf geven voor extra vakantie als het beroep van de ouders een vakantie tijdens de schoolvakanties onmogelijk maakt (en dan nog alleen onder bijzondere voorwaarden).

Als u van deze regeling gebruik wilt maken, dient u tenminste 8 weken van tevoren schriftelijk toestemming te vragen via een speciaal formulier. Klik op onderstaande link om dit formulier te downloaden.

>> formulier extra verlof aanvragen