Vakanties

 

Schooljaar 2021 - 2022

 

Zomervakantie
19 juli t/m 27 augustus
Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober
Kerstvakantie 27 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie      28 februari t/m 4 maart
Goede Vrijdag - Pasen 15 t/m 18 april
Meivakantie 25 april t/m 6 mei
Hemelvaart 26 en 27 mei
Pinksteren  6 juni
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus

 

Vrij vragen

De directeur van de school mag volgens de leerplichtwet alleen vrijaf geven voor extra vakantie als het beroep van de ouders een vakantie tijdens de schoolvakanties onmogelijk maakt (en dan nog alleen onder bijzondere voorwaarden).

Als u van deze regeling gebruik wilt maken, dient u tenminste 8 weken van tevoren schriftelijk toestemming te vragen via een speciaal formulier. Klik op onderstaande link om dit formulier te downloaden.

>> formulier extra verlof aanvragen