Vakanties

 

Schooljaar 2019 - 2020

 

Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober
Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie      24 t/m 28 februari
Goede Vrijdag - Pasen 10 t/m 13 april
Meivakantie 23 april t/m 5 mei
Hemelvaart 21 en 22 mei
Pinksteren  1 juni
Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus

 


 

Vrij vragen

De directeur van de school mag volgens de leerplichtwet alleen vrijaf geven voor extra vakantie als het beroep van de ouders een vakantie tijdens de schoolvakanties onmogelijk maakt (en dan nog alleen onder bijzondere voorwaarden).

Als u van deze regeling gebruik wilt maken, dient u tenminste 8 weken van tevoren schriftelijk toestemming te vragen via een speciaal formulier . Klik op onderstaande link om dit formulier te downloaden.

>> formulier extra verlof aanvragen