Verzekeringen

De school heeft een ongevallenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en een doorlopende reisverzekering. Daardoor zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten verzekerd.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen schadeclaims door een verwijtbare fout. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Het is van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben.
De doorlopende reisverzekering biedt beperkte dekking en heeft een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis. In geval van beroep op deze verzekering komt het eigen risico voor rekening van de ouders/verzorgers.