Ouderbijdrage

De regels m.b.t. ouderbijdrage en schoolkosten zijn onlangs gewijzigd. We zijn op dit moment bezig alles uit te werken voor onze school. We hopen de actuele informatie op korte termijn op deze pagina te kunnen publiceren.