Ouderbijdrage

Groevenbeek kent een ouderbijdrage voor algemene schoolkosten en een bijdrage voor specifieke schoolkosten.

 

Algemene schoolkosten
Er zijn diverse schoolzaken die niet of onvoldoende door de overheid worden gesubsidieerd. Daarom vragen wij via de overeenkomst ook een ouderbijdrage algemene schoolkosten. Deze ouderbijdrage wordt onder meer besteed aan: activiteiten rond diplomering, beroepenvoorlichting, voorlichtingsbijeenkomsten voor leerlingen, schoolmaatschappelijk werk, jaarverslag, ouderraad, medezeggenschapsraad en tevredenheidsonderzoeken.
Deze ouderbijdrage algemene schoolkosten bedraagt € 50,- per leerling voor de eerste twee kinderen uit een gezin.

 


 

Specifieke schoolkosten
Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders/verzorgers een overeenkomst voor de kosten die specifiek betrekking hebben op de klas waar hun zoon of dochter in zit. Het gaat dan om zaken als excursies, culturele activiteiten en dergelijke. Deelname aan deze activiteiten is vrijwillig. Als de ouders/verzorgers er voor kiezen om voor bepaalde activiteiten niet te betalen, dan kan de school besluiten om deze leerling niet aan deze activiteit deel te laten nemen, maar een vervangende opdracht op school aan te bieden.

 

>> overzicht schoolkosten tweetalig vwo

>> overzicht schoolkosten atheneum

>> overzicht schoolkosten havo

>> overzicht schoolkosten vmbo Ermelo

>> overzicht schoolkosten vmbo Putten

 


 

Betalen

Voor de kosten die de school in rekening brengt ontvangen ouders/verzorgers via de mail een factuur. De school maakt gebruik van het WIS Collect systeem. Vanuit het WIS systeem krijgt u automatisch een e-mail. Als u op de bijgevoegde link klikt, komt u in de veilige omgeving van dit betaalsysteem.

Niet verplichte kosten kunnen 'uitgevinkt' worden waardoor het totaal te betalen bedrag automatisch wordt aangepast. Er kan gekozen worden voor betaling via iDEAL of voor betaling door overboeking. Tevens kan gekozen worden voor betaling in termijnen.