iPad

Alle leerlingen van leerjaar 1 ontvangen een iPad. De school vraagt hiervoor vier jaar lang een eigen bijdrage van 50 euro per jaar. Na 4 jaar is de iPad eigendom van de leerling.

Voor de exacte voorwaarden, de afhandeling van eventuele schades of overname van de iPad bij tussentijdse beëindiging van de schoolloopbaan wordt verwezen naar de bruikleenovereenkomst.