Ouderraad

Christelijk College Groevenbeek heeft voor beide afdelingen (tvwo/ath/havo en vmbo) een ouderraad.

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad heeft als doelstelling het contact en de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. De ouderraad adviseert de schoolleiding over allerlei schoolzaken en behartigt zo de belangen van de ouders en de leerlingen.

De ouderraad komt ongeveer zes maal per jaar bij elkaar. De ouderraad organiseert voor alle ouders/verzorgers eenmaal per jaar een thema-avond. Daarnaast levert de ouderraad hand- en spandiensten bij een aantal activiteiten van de school.

 

Leden ouderraad tvwo/ath/havo           Leden ouderraad vmbo Ermelo /Putten
mw. J. Warsen - Moonen (voorzitter)   dhr. H. van Winkoop
H. Heerdink   dhr. N. van Ruitenbeek
mw. G. Ferrari - Cálcena   mw. P. van Domburg
H. Pape   mw. S. van Pagee
E. Duivenvoorde   mw. W. Dekker
mw. B. Lap   mw. A. Huisman (directie)
mw. A. Muskee   mw. G. van den Pol (teamleider)
mw. H. van de Vliert-
van den Brink
   
W. van der Toorren     
R. Brouwer (directie)    
     
     
Vergaderdata tvwo/ath./havo   Vergaderdata vmbo
18 september 2019   22 september 2020
6 november 2019   10 november 2020
20 november 2019 - jaarlijkse ouderavond   12 januari 2021
8 januari 2020   16 maart 2021
4 maart 2020   18 mei 2021
22 april 2020   29 juni 2021
17 juni 2020    
     
 Notulen tvwo/ath./havo   Notulen vmbo
18 september 2019    
6 november 2019    
8 januari 2020    
4 maart 2020    
     

 E-mail:

ouderraad@groevenbeek.nl

 

E-mail:

ouderraadvmbo@groevenbeek.nl 

 

 


MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van medewerkers, leerlingen en ouders. De MR is ingesteld voor overleg tussen bestuur en directie enerzijds en medewerkers, leerlingen en ouders anderzijds.

De MR bestaat uit de volgende leden: 

Geleding personeel

mw. R. Feteris (voorzitter)
dhr. B.J. Zandee (secretaris)
dhr. J. Groothuis
dhr. R. IJzerman
mw. F. van der Graaf
mw. A. Schaftenaar
dhr. J.W. Sluis
dhr. E. ter Haar

Geleding ouders

dhr. E. Koops
dhr. H. Bakker
mw. S. Meijer

Geleding leerlingen

 

E-mail: mr@groevenbeek.nl