Ouderraad

Christelijk College Groevenbeek heeft voor beide afdelingen (tvwo/ath/havo en vmbo) een ouderraad.

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad heeft als doelstelling het contact en de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. De ouderraad adviseert de schoolleiding over allerlei schoolzaken en behartigt zo de belangen van de ouders en de leerlingen.

De ouderraad komt ongeveer zes maal per jaar bij elkaar. De ouderraad organiseert voor alle ouders/verzorgers eenmaal per jaar een thema-avond. Daarnaast levert de ouderraad hand- en spandiensten bij een aantal activiteiten van de school.

 

Leden ouderraad tvwo/ath/havo           Leden ouderraad vmbo Ermelo /Putten
mw. A. Muskee (voorzitter)   dhr. H. van Winkoop
mw. A. Bonnema   dhr. M. van Ruitenbeek
dhr. A. Limpt   mw. P. van Domburg
mw. E. Duivenvoorde   mw. S. van Pagee
mw. H. van de Vliert-van den Brink   mw. W. Dekker
dhr. W. van der Toorren   mw. E. Brinkman
mw. B. Lap   mw. A. Huisman (directie)
mw. M. Bredeweg   mw. G. van den Pol (teamleider)
dhr. H. Dorland (directie)    
     
Vergaderdata tvwo/ath./havo   Vergaderdata vmbo
14 september 2022   19 september 2022

18 oktober 2022
Jaarlijkse ouderavond georganiseerd door de gezamenlijke ouderraden

 

18 oktober 2022
Jaarlijkse ouderavond georganiseerd door de gezamenlijke ouderraden

9 november 2022   22 november 2022
11 januari 2023   31 januari 2023
15 maart 2023   28 maart 2023
28 juni 2023   16 mei 2023
28 juni 2023   27 juni 2023
     
Notulen tvwo/ath./havo   Notulen vmbo
Verslag vergadering 14-09-22   Verslag vergadering 19-09-2022
Verslag vergadering 9-11-22   Verslag vergadering 24-01-2023
Verslag vergadering 11-01-23   Verslag vergadering 28-03-2023

 E-mail:

ouderraad@groevenbeek.nl

 

E-mail:

ouderraadvmbo@groevenbeek.nl 

 

 


MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van medewerkers, leerlingen en ouders. De MR is ingesteld voor overleg tussen bestuur en directie enerzijds en medewerkers, leerlingen en ouders anderzijds.

De MR bestaat uit de volgende leden: 

Geleding personeel

mw. R. Feteris (voorzitter)
mw. F. van der Graaf (secretaris)
dhr. B.J. Zandee
mw. S. van Leeuwen
dhr. R. IJzerman
dhr. L. Scheijgrond
dhr. E. ter Haar
mw. A. Schaftenaar
dhr. B. Brons

Geleding ouders

mw. S. Abee
mw. H. Velthuyzen - Uuldriks
mw. V. Doens - Knoppert

Geleding leerlingen

Leerlingen vanuit de leerlingenraad leveren incidentele bijdragen

 

E-mail: mr@groevenbeek.nl