Ouderraad

Christelijk College Groevenbeek heeft voor beide afdelingen (tvwo/ath/havo en vmbo) een ouderraad.

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad heeft als doelstelling het contact en de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. De ouderraad adviseert de schoolleiding over allerlei schoolzaken en behartigt zo de belangen van de ouders en de leerlingen.

De ouderraad komt ongeveer zes maal per jaar bij elkaar. De ouderraad organiseert voor alle ouders/verzorgers eenmaal per jaar een thema-avond. Daarnaast levert de ouderraad hand- en spandiensten bij een aantal activiteiten van de school.

 

Leden ouderraad tvwo/ath/havo           Leden ouderraad vmbo Ermelo /Putten
mw. A. Muskee (voorzitter)   dhr. H. van Winkoop
mw. A. Bonnema   dhr. M. van Ruitenbeek
mw. G. Ferrari - Cálcena   mw. P. van Domburg
mw. E. Duivenvoorde   mw. S. van Pagee
mw. B. Lap   mw. W. Dekker
mw. H. van de Vliert-van den Brink   mw. E. Brinkman
dhr. W. van der Toorren   mw. A. Huisman (directie)
dhr. K. van de Groep (directie)   mw. G. van den Pol (teamleider)
     
Vergaderdata tvwo/ath./havo   Vergaderdata vmbo
21 september 2021   28 september 2021 
10 november 2021  

9 november 2021 

12 januari 2022  

25 januari 2022 

16 maart 2022    

31 maart 2022
Jaarlijkse ouderavond georganiseerd door de gezamenlijke ouderraden (o.v.b) 

  31 maart 2022 
Jaarlijkse ouderavond georganiseerd door de gezamenlijke ouderraden (o.v.b.)
29 juni 2022   19 mei 2022 
  28 juni 2022 
     
Notulen tvwo/ath./havo   Notulen vmbo
10 november 2021   25 jan. 2022
21 september 2021   5 oktober 2021
     
     
     
     
     

 E-mail:

ouderraad@groevenbeek.nl

 

E-mail:

ouderraadvmbo@groevenbeek.nl 

 

 


MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van medewerkers, leerlingen en ouders. De MR is ingesteld voor overleg tussen bestuur en directie enerzijds en medewerkers, leerlingen en ouders anderzijds.

De MR bestaat uit de volgende leden: 

Geleding personeel

mw. R. Feteris (voorzitter)
mw. F. van der Graaf (secretaris)
dhr. B.J. Zandee
mw. S. van Leeuwen
dhr. R. IJzerman
dhr. J.W. Sluis
dhr. E. ter Haar
mw. A. Schaftenaar
dhr. P. Maas

Geleding ouders

mw. S. Abee
dhr. E. Koops
dhr. H. Bakker
mw. S. Meijer

Geleding leerlingen

Leerlingen vanuit de leerlingenraad leveren incidentele bijdragen

 

E-mail: mr@groevenbeek.nl