Ouderraad

 

Christelijk College Groevenbeek heeft voor beide afdelingen (tvwo/ath/havo en vmbo) een ouderraad.

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad heeft als doelstelling het contact en de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. De ouderraad adviseert de schoolleiding over allerlei schoolzaken en behartigt zo de belangen van de ouders en de leerlingen.
De ouderraad komt ongeveer zes maal per jaar bij elkaar. De ouderraad organiseert voor alle ouders/verzorgers eenmaal per jaar een thema-avond. Daarnaast levert de ouderraad hand- en spandiensten bij een aantal activiteiten van de school.

 

Leden ouderraad tvwo/ath/havo           Leden ouderraad vmbo Ermelo / Putten
mw. J. Warsen - Moonen (voorzitter)   J. van Kruistum (voorzitter)
H. Heerdink   mw. A. Bruggeman
mw. G. Ferrari - Cálcena   R. Peetoom
H. Pape   mw. M. Kiewiet
mw. W. Scheffer - van den Brink   mw. M. Verheij
W.J.M. Spring in 't Veld   mw. S. van Wijk
mw. H. van de Vliert - van den Brink   mw. E. Heijboer
R. Brouwer (directie)   mw. Y. Lammers
    M. van de Visser
    mw. H. Reijers
    mw. A. Huisman (directie)
    mw. G. van de Pol (teamleider)
     
Vergaderdata tvwo/ath./havo   Vergaderdata vmbo
12 sep. 2018   4 sep. 2018
31 oktober 2018   30 okt. 2018
14 nov. 2018 - jaarlijkse ouderavond   14 nov. 2018 - jaarlijkse ouderavond
12 dec. 2018   15 jan. 2019
30 jan. 2019   19 mrt. 2019
27 mrt. 2019   16 mei 2019
12 juni 2019   25 juni 2018
     
 Notulen tvwo/ath./havo   Notulen vmbo

 

  Vergadering 30 oktober 2018

Vergadering 12 sep. 2018

  Vergadering 4 sep. 2018

Vergadering 23 mei 2018

  Vergadering 5 mei 2018

Vergadering 17 jan. 2018

  Vergadering 20 mrt. 2018
    Vergadering 16 jan. 2018
     

 E-mail:

ouderraad@groevenbeek.nl

 

E-mail:

ouderraadvmbo@groevenbeek.nl 

 

 


MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van medewerkers, leerlingen en ouders. De MR is ingesteld voor overleg tussen bestuur en directie enerzijds en medewerkers, leerlingen en ouders anderzijds.

 

De MR bestaat uit de volgende leden: 

 

Geleding personeel

M.G. Bouwman (secretaris)

mw. R. Feteris

mw. F. van der Graaf

J. Groothuis

E. ter Haar

mw. C. Kuiper

P. Maas

mw. J.J. Schaftenaar

J.W. Sluis

 

 

Geleding ouders

E. Koops

mw. L. Mitrovic

A. Schoonhoven

mw. E. van der Velde

 

Geleding leerlingen

Marit de Vos

Kris Pretorius

 

E-mail: mr@groevenbeek.nl