Ouderraad

 

Christelijk College Groevenbeek heeft voor beide afdelingen (tvwo/ath/havo en vmbo) een ouderraad.

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad heeft als doelstelling het contact en de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. De ouderraad adviseert de schoolleiding over allerlei schoolzaken en behartigt zo de belangen van de ouders en de leerlingen.
De ouderraad komt ongeveer zes maal per jaar bij elkaar. De ouderraad organiseert voor alle ouders/verzorgers eenmaal per jaar een thema-avond. Daarnaast levert de ouderraad hand- en spandiensten bij een aantal activiteiten van de school.

 

Ouderavond 14 november 2018

Op woensdagavond 14 nov. was de door de ouderraad jaarlijks georganiseerde ouderavond.

Klik op >> deze link voor de Prezi-presentatie van deze avond

 

Leden ouderraad tvwo/ath/havo           Leden ouderraad vmbo Ermelo / Putten
mw. J. Warsen - Moonen (voorzitter)   J. van Kruistum (voorzitter)
H. Heerdink   mw. A. Bruggeman
mw. G. Ferrari - Cálcena   R. Peetoom
H. Pape   mw. M. Kiewiet
mw. W. Scheffer - van den Brink   mw. M. Verheij
mw. B. Lap   mw. S. van Wijk
mw. A. Muskee   mw. E. Heijboer
mw. H. van de Vliert-van den Brink   mw. Y. Lammers
R. Brouwer (directie)   M. van de Visser
    mw. H. Reijers
    mw. A. Huisman (directie)
    mw. G. van de Pol (teamleider)
     
Vergaderdata tvwo/ath./havo   Vergaderdata vmbo
12 sep. 2018   4 sep. 2018
31 oktober 2018   30 okt. 2018
14 nov. 2018 - jaarlijkse ouderavond   14 nov. 2018 - jaarlijkse ouderavond
12 dec. 2018   15 jan. 2019
30 jan. 2019   19 mrt. 2019
3 apr. 2019   16 mei 2019
12 juni 2019   25 juni 2018
     
 Notulen tvwo/ath./havo   Notulen vmbo
Vergadering 3 april 2019    
Vergadering 30 jan. 2019   Vergadering 15 jan. 2019
Vergadering 12 december 2018    Vergadering 30 oktober 2018

Vergadering 31 oktober 2018

  Vergadering 4 sep. 2018

Vergadering 12 september 2018

   

 

   
     

 E-mail:

ouderraad@groevenbeek.nl

 

E-mail:

ouderraadvmbo@groevenbeek.nl 

 

 


MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van medewerkers, leerlingen en ouders. De MR is ingesteld voor overleg tussen bestuur en directie enerzijds en medewerkers, leerlingen en ouders anderzijds.

 

De MR bestaat uit de volgende leden: 

 

Geleding personeel

M.G. Bouwman (secretaris)

mw. R. Feteris

mw. F. van der Graaf

J. Groothuis

E. ter Haar

mw. C. Kuiper

P. Maas

mw. J.J. Schaftenaar

J.W. Sluis

 

 

Geleding ouders

E. Koops

mw. L. Mitrovic

W. van de Pol

mw. E. van der Velde

H. Visscher

 

Geleding leerlingen

Marit de Vos

Kris Pretorius

 

E-mail: mr@groevenbeek.nl