Ouderraad

Christelijk College Groevenbeek heeft voor beide afdelingen (tvwo/ath/havo en vmbo) een ouderraad.

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad heeft als doelstelling het contact en de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. De ouderraad adviseert de schoolleiding over allerlei schoolzaken en behartigt zo de belangen van de ouders en de leerlingen.

De ouderraad komt ongeveer zes maal per jaar bij elkaar. De ouderraad organiseert voor alle ouders/verzorgers eenmaal per jaar een thema-avond. Daarnaast levert de ouderraad hand- en spandiensten bij een aantal activiteiten van de school.

 

Leden ouderraad tvwo/ath/havo           Leden ouderraad vmbo Ermelo /Putten
mw. A. Muskee (voorzitter)   mw. W. Dekker
mw. A. Bonnema   mw. S. van Pagee
dhr. A. Limpt   mw. G. Tamboer
mw. J. Smeeman   dhr. H. van Winkoop
mw. H. van de Vliert-van den Brink   mw. A. Huisman (directie)
dhr. W. van der Toorren   mw. G. van den Pol (teamleider)
mw. M. Bredeweg    
dhr. H. Dorland (directie)    
     
Vergaderdata tvwo/ath./havo   Vergaderdata vmbo
13 september 2023   19 september 2023

24 oktober 2023
Jaarlijkse ouderavond georganiseerd door de gezamenlijke ouderraden

 

24 oktober 2023
Jaarlijkse ouderavond georganiseerd door de gezamenlijke ouderraden

29 november 2023   21 november 2023
7 februari 2024   23 januari 2024
10 april 2024   26 maart 2024
12 juni 2024   14 mei 2024
    25 juni 2024
     
Notulen tvwo/ath./havo   Notulen vmbo
Verslag vergadering 11-01-2023   Verslag vergadering 24-01-2023
Verslag vergadering 21-06-2023   Verslag vergadering 28-03-2023
Verslag vergadering 13-09-2023   Verslag vergadering 16-05-2023
    Verslag vergadering 19-09-2023

 E-mail:

[email protected]

 

E-mail:

[email protected] 

 

 


MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van medewerkers, leerlingen en ouders. De MR is ingesteld voor overleg tussen bestuur en directie enerzijds en medewerkers, leerlingen en ouders anderzijds.

De MR bestaat uit de volgende leden: 

Geleding personeel

dhr. L. Scheijgrond (voorzitter)
mw. F. van der Graaf (secretaris)
dhr. B.J. Zandee
mw. S. van Leeuwen
dhr. R. IJzerman
mw. S. Heinen
dhr. E. ter Haar
mw. A. Schaftenaar
dhr. B. Brons

Geleding ouders

mw. S. Abee
mw. H. Velthuyzen - Uuldriks
mw. V. Doens - Knoppert
mw. I. van Beek.

Geleding leerlingen

Hugo Dooijeweerd
en drie vacatures.

 

E-mail: [email protected]