Ouderraad

 

Christelijk College Groevenbeek heeft voor beide afdelingen (tvwo/ath/havo en vmbo) een ouderraad.

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad heeft als doelstelling het contact en de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. De ouderraad adviseert de schoolleiding over allerlei schoolzaken en behartigt zo de belangen van de ouders en de leerlingen.
De ouderraad komt ongeveer zes maal per jaar bij elkaar. De ouderraad organiseert voor alle ouders/verzorgers eenmaal per jaar een thema-avond. Daarnaast levert de ouderraad hand- en spandiensten bij een aantal activiteiten van de school.

 

Leden ouderraad tvwo/ath/havo           Leden ouderraad vmbo Ermelo / Putten
mw. H. Roskam - van Koppen (voorzitter)   J. van Kruistum (voorzitter)
 H. Heerdink   mw. A. Bruggeman
 mw. G. Ferrari - Cálcena   R. Peetoom
 mw. S. Meijer   mw. M. Kiewiet
 H. Pape   mw. M. Verheij
mw. W. Scheffer - van den Brink   mw. S. van Wijk
W.J.M. Spring in 't Veld   mw. E. Heijboer
mw. J. Warsen - Moonen   mw. Y. Lammers
mw. H. van de Vliert - van den Brink   M. van de Visser
K. van de Groep (directie)   mw. H. Reijers
    mw. A. Huisman (directie)
    mw. G. van de Pol (teamleider)
     
Vergaderdata tvwo/ath./havo   Vergaderdata vmbo
20 sep. 2017   5 sep. 2017
1 nov. 2017   24 okt. 2017
15 nov. 2017 - jaarlijkse ouderavond   15 nov. 2017 - jaarlijkse ouderavond
17 jan. 2018   16 jan. 2018
28 mrt. 2018   20 mrt. 2018
16 mei 2018   15 mei 2018
27 juni 2018   26 juni 2018
     
 Notulen tvwo/ath./havo   Notulen vmbo
Vergadering 17 jan. 2018   Vergadering 5 mei 2018
Vergadering 20 sept. 2017   Vergadering 20 mrt. 2018
    Vergadering 16 jan. 2018
    Vergadering 24 okt. 2017
    Vergadering 5 sept. 2017
     

 E-mail:

ouderraad@groevenbeek.nl

 

E-mail:

ouderraadvmbo@groevenbeek.nl 

 

 


MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van medewerkers, leerlingen en ouders. De MR is ingesteld voor overleg tussen bestuur en directie enerzijds en medewerkers, leerlingen en ouders anderzijds.

 

De MR bestaat uit de volgende leden: 

 

Geleding personeel

M.G. Bouwman (secretaris)

mw. R. Feteris

mw. F. van der Graaf

J. Groothuis

E. ter Haar

mw. C. Kuiper

P. Maas

mw. J.J. Schaftenaar

J.W. Sluis

 

 

Geleding ouders

E. Koops

mw. L. Mitrovic

A. Schoonhoven

mw. E. van der Velde

 

Geleding leerlingen

Sophie de Vries

 

E-mail: mr@groevenbeek.nl