Ouderraad

 

Christelijk College Groevenbeek heeft voor beide afdelingen (tvwo/ath/havo en vmbo) een ouderraad.

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad heeft als doelstelling het contact en de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. De ouderraad adviseert de schoolleiding over allerlei schoolzaken en behartigt zo de belangen van de ouders en de leerlingen.
De ouderraad komt ongeveer zes maal per jaar bij elkaar. De ouderraad organiseert voor alle ouders/verzorgers eenmaal per jaar een thema-avond. Daarnaast levert de ouderraad hand- en spandiensten bij een aantal activiteiten van de school.

 

Leden ouderraad tvwo/ath/havo           Leden ouderraad vmbo Ermelo / Putten
mw. J. Warsen - Moonen (voorzitter)   J. van Kruistum (voorzitter)
H. Heerdink   mw. A. Bruggeman
mw. G. Ferrari - Cálcena   M. van de Visser
H. Pape   mw. M. Kiewiet
mw. W. Scheffer - van den Brink   mw. M. Verheij
mw. B. Lap   mw. H. Reijers
mw. A. Muskee   mw. A. Huisman (directie)
mw. H. van de Vliert-van den Brink   mw. G. van de Pol (teamleider)
R. Brouwer (directie)    
     
Vergaderdata tvwo/ath./havo   Vergaderdata vmbo
18 september 2019   10 sep. 2019
6 november 2019   5 nov. 2019
20 november 2019 - jaarlijkse ouderavond   20 nov. 2019 - jaarlijkse ouderavond
8 januari 2020   14 jan. 2019
4 maart 2020   24 mrt. 2019
22 april 2020   19 mei 2019
17 juni 2020   30 juni 2018
     
 Notulen tvwo/ath./havo   Notulen vmbo

12 juni 2019

   
     

 E-mail:

ouderraad@groevenbeek.nl

 

E-mail:

ouderraadvmbo@groevenbeek.nl 

 

 


MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van medewerkers, leerlingen en ouders. De MR is ingesteld voor overleg tussen bestuur en directie enerzijds en medewerkers, leerlingen en ouders anderzijds.

 

De MR bestaat uit de volgende leden: 

 

Geleding personeel

M.G. Bouwman (secretaris)

mw. R. Feteris

mw. F. van der Graaf

J. Groothuis

E. ter Haar

mw. C. Kuiper

P. Maas

mw. J.J. Schaftenaar

J.W. Sluis

 

 

Geleding ouders

E. Koops

mw. L. Mitrovic

W. van de Pol

mw. E. van der Velde

H. Visscher

 

Geleding leerlingen

Marit de Vos

Kris Pretorius

 

E-mail: mr@groevenbeek.nl