Ouderraad

 

Christelijk College Groevenbeek heeft voor beide afdelingen (tvwo/ath/havo en vmbo) een ouderraad.

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad heeft als doelstelling het contact en de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. De ouderraad adviseert de schoolleiding over allerlei schoolzaken en behartigt zo de belangen van de ouders en de leerlingen.
De ouderraad komt ongeveer zes maal per jaar bij elkaar. De ouderraad organiseert voor alle ouders/verzorgers eenmaal per jaar een thema-avond. Daarnaast levert de ouderraad hand- en spandiensten bij een aantal activiteiten van de school.

 

Leden ouderraad tvwo/ath/havo           Leden ouderraad vmbo Ermelo / Putten
 H. Heerdink   mw. A. Redschaad
 mw. G. Ferrari - Cálcena    J. van Kruistum
 mw. S. Meijer    mw. A. Bruggeman
 H. Pape   mw. Y. Lammers
 mw. H. Roskam - van Koppen   mw. S. van Wijk
mw. W. Scheffer - van den Brink   mw. E. Heiboer
W.J.M. Spring in 't Veld   M. van de Visser
 mw. J. Warsen-Moonen   mw. H. Reijers
    mw. A. Huisman (directie)
    mw. G. van de Pol (teamleider)
     
    Vergaderdata
    5 sep. 2017
    24 okt. 2017
    15 nov. 2017 - jaarlijkse ouderavond
    16 jan. 2018
    20 mrt. 2018
    15 mei 2018
    26 juni 2018
     

 E-mail: ouderraad@groevenbeek.nl

  E-mail: ouderraadvmbo@groevenbeek.nl 

 

 


MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van medewerkers, leerlingen en ouders. De MR is ingesteld voor overleg tussen bestuur en directie enerzijds en medewerkers, leerlingen en ouders anderzijds.

 

De MR bestaat uit de volgende leden: 

 

Geleding personeel

M.G. Bouwman (secretaris)

mw. R. Feteris

J. Groothuis

M.G. Jansen (voorzitter)

mw. C. Kuiper

P. Maas

mw. I.R. van der Schatte-Olivier

mw. L. Urbach

 

Geleding ouders

E. Koops

mw. L. Mitrovic

A. Schoonhoven

mw. E. van der Velde

 

Geleding leerlingen

Sophie de Vries

 

E-mail: mr@groevenbeek.nl