Ouderraad

Christelijk College Groevenbeek heeft voor beide afdelingen (tvwo/ath/havo en vmbo) een ouderraad.

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad heeft als doelstelling het contact en de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. De ouderraad adviseert de schoolleiding over allerlei schoolzaken en behartigt zo de belangen van de ouders en de leerlingen.

De ouderraad komt ongeveer zes maal per jaar bij elkaar. De ouderraad organiseert voor alle ouders/verzorgers eenmaal per jaar een thema-avond. Daarnaast levert de ouderraad hand- en spandiensten bij een aantal activiteiten van de school.

 

Leden ouderraad tvwo/ath/havo           Leden ouderraad vmbo Ermelo /Putten
mw. A. Muskee (voorzitter)   dhr. H. van Winkoop
mw. A. Bonnema   dhr. M. van Ruitenbeek
mw. G. Ferrari - Cálcena   mw. P. van Domburg
mw. E. Duivenvoorde   mw. S. van Pagee
mw. B. Lap   mw. W. Dekker
mw. H. van de Vliert-van den Brink   mw. E. Brinkman
dhr. W. van der Toorren   mw. A. Huisman (directie)
dhr. K. van de Groep (directie)   mw. G. van den Pol (teamleider)
     
Vergaderdata tvwo/ath./havo   Vergaderdata vmbo
30 september 2020   22 september 2020
11 november 2020   10 november 2020
9 december 2020   19 januari 2021
13 januari 2021   16 maart 2021
3 maart 2021   18 mei 2021
21 april 2021   29 juni 2021
16 juni 2021    
     
 Notulen tvwo/ath./havo   Notulen vmbo
14 juni 2021   18 mei 2021
13 jan. 2021   16 mrt 2021
11 nov. 2020   19 jan. 2021
30 september 2020   10 nov. 2020
    22 september 2020
     

 E-mail:

ouderraad@groevenbeek.nl

 

E-mail:

ouderraadvmbo@groevenbeek.nl 

 

 


MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van medewerkers, leerlingen en ouders. De MR is ingesteld voor overleg tussen bestuur en directie enerzijds en medewerkers, leerlingen en ouders anderzijds.

De MR bestaat uit de volgende leden: 

Geleding personeel

mw. R. Feteris (voorzitter)
mw. F. van der Graaf (secretaris)
dhr. B.J. Zandee
mw. S. van Leeuwen
dhr. R. IJzerman
dhr. J.W. Sluis
dhr. E. ter Haar
mw. A. Schaftenaar
dhr. P. Maas

Geleding ouders

dhr. E. Koops
dhr. H. Bakker
mw. S. Meijer
dhr. M. v.d. Kolk

Geleding leerlingen

Leerlingen vanuit de leerlingenraad leveren incidentele bijdragen

 

E-mail: mr@groevenbeek.nl