Belangrijke data vmbo Putten

 lln. = leerlingen

lj. = leerjaar

   

Voorjaarsvakantie t/m 28-02

   

 

Maart

 

 

2 maart  

Toetsvrij leerlingen onderbouw en bovenbouw

3 maart  

1B en 1K: bezoek Beeld & Geluid Hilversum

lj.2: bedrijvenroute

lj. 4T met bio en 4ZW: bezoek Naturalis (vanuit biologie).

4 maart  

1TL: bezoek Beeld & Geluid Hilversum

lj. 3 & 4: gastlessen Duits

5 maart  

lj. 4BBL/KBL: wekelijkse stage (5-9 t/m 19-03-2020)

6 maart  

15.00-16.30: lj. 1 & 2 vrijdagmiddagactiviteiten (t/m 03-04-2020)

10 maart  

j. 3B en 3K D&P: bezoek De Dom + opdracht D&P

11 maart  

biddag

12 maart  

toetsvrij leerlingen onderbouw en bovenbouw i.v.m. biddag

13 maart  

2BBL en 2KBL: NL-doet

15.00-16.30: lj. 1 & 2 vrijdagmiddagactiviteiten (t/m 03-04-2020)

4B, 4K met Maatschappijkunde: bezoek rechtbank

   

Activiteitenweek 2 (16-03 t/ 20-03)

16 maart  


lj. 1: workshops Mediawijsheid

2B en 2K: VC: high tea voor grootouders


lj. 3 B/K/TL: ZW: Ik en de ander (t/m 20-03)
3TL: Schrijver in de klas (Nederlands, datum o.v.b.)

4TL: stageweek 1 (16 t/m 20-02)

17 maart  

lj. 1: meeloopdag (buitenschools, LOB)

lj 3B & 3K ZW & 3T met bio: bezoek bodyworld (O.v.b.)

4TL: stageweek 1 (16 t/m 20-02)

18 maart  

Lj. 1: reanimatie-onderwijs (datum o.v.b.)

2TL: O.v.b.: internationalisering (t/m 20-03)

lj. 3 B/K/TL: ZW: Ik en de ander (t/m 20-03)

4TL: stageweek 1 (16 t/m 20-02)

19 maart  

2B/2K: kangoeroewedstrijd (op basis van aanmelding)

2TL: O.v.b.: internationalisering (t/m 20-03)

lj. 3 B/K/TL: ZW: Ik en de ander (t/m 20-03)

4TL: stageweek 1 (16 t/m 20-02)

20 maart  

2TL: O.v.b.: internationalisering (t/m 20-03

lj. 3 B/K/TL: ZW: Ik en de ander (t/m 20-03)
lj. 3: Techniek Academie (o.v.b.)

4TL: stageweek 1 (16 t/m 2+J147:L1510-02)

15.00-16.30: geen vrijdagmiddagactiviteiten (t/m 27-03-2019)

24 maart  

I.v.m. bezinningsmiddag personeel: leerlingen vrij na 12.50 uur

27 maart  

lj. 4: laatste reguliere lesdag

Sluiting cijferlijst lj.1 t/m 3

15.00-16.30: lj. 1 & 2 vrijdagmiddagactiviteiten (t/m 03-04-2020)

30 maart  

Start periode 3 lj. 1 t/m 3

Stageperiode 3 BBL en KBL (30 maart t/m 22 april)

i.v.m. rapportenvergaderingen bovenbouw: leerlingen vrij na 14.40 uur

lj. 4: facultatieve lessen lj. 4 t/m 17 april

lj. 4: jabbertown

31 maart  

Stageperiode 3 BBL en KBL (30 maart t/m 22 april)

i.v.m. rapportenvergaderingen bovenbouw: leerlingen vrij na 12.50 uur

lj. 4: jabbertown

   

 

April

 

 

1 april  

Stageperiode 3 BBL en KBL (30 maart t/m 22 april)

lj. 4: sluiting cijferlijst
lj. 4: taaldorp Duits

2 april  

CSPE

Stageperiode 3 BBL en KBL (30 maart t/m 22 april)

Rapporten mee

3 april  

CSPE

Stageperiode 3 BBL en KBL (30 maart t/m 22 april)

lj. 2-3-4: definitieve profielkeuze en vakkenpakket bekend

15.00-16.30: afsluiting vrijdagmiddagactiviteiten

6 april  

CSPE

Stageperiode 3 BBL en KBL (30 maart t/m 22 april)

7 april  

CSPE

Stageperiode 3 BBL en KBL (30 maart t/m 22 april)

8 april  

CSPE

Stageperiode 3 BBL en KBL (30 maart t/m 22 april)

9 april  

CSPE

Stageperiode 3 BBL en KBL (30 maart t/m 22 april)

Paasvieringen, leerlingen na de vieringen vrij

10 april  

Goede vrijdag

13 april  

Tweede Paasdag

14 april  

CSPE

Stageperiode 3 BBL en KBL (30 maart t/m 22 april)

Toetsvrij leerlingen onderbouw en bovenbouw

16.00-17.30: 10 min. gesprek ouder en kind lj. 1 t/m 3

18.30-21.30: 10 min. gesprek ouder en kind lj. 1 t/m 3

15 april  

CSPE

Stageperiode 3 BBL en KBL (30 maart t/m 22 april)

16 april  

CSPE

Stageperiode 3 BBL en KBL (30 maart t/m 22 april)

lj.2: theatervoorstelling "Zand tussen de tenen" bij Stroud
(1e voorstelling 10.00u, 2e voorstelling 13.00u)

17 april  

CSPE

Einde facultatieve lessen lj. 4

Stageperiode 3 BBL en KBL (30 maart t/m 22 april)

20 april  

CSPE

Stageperiode 3 BBL en KBL (30 maart t/m 22 april)

21 april  

CSPE

Leerlingenraad

13.30: ondertekenen akkoordverklaring cijfers klas 4

22 april  

CSPE

Stageperiode 3 BBL en KBL (30 maart t/m 22 april)

lj. 4: laatste lesdag / Efteling / 17.30: bbq (na opgave)

   

 

   

Meivakantie 23-04 t/m 05-05
I.v.m. aanvang examens op 7 mei betreft dit onderbroken weken

Mei

 

 

6 mei  

Toetsvrij leerlingen onderbouw en bovenbouw

Stageperiode 3TL (6 t/m 15 mei)

7 mei  

Start CSE t/m 20 mei

Stageperiode 3TL (6 t/m 15 mei)

8 mei  

CSE

Stageperiode 3TL (6 t/m 15 mei)

11 mei  

CSE

12 mei  

CSE

Stageperiode 3TL (6 t/m 15 mei)

13 mei  

CSE

Stageperiode 3TL (6 t/m 15 mei)

14 mei  

CSE

Stageperiode 3TL (6 t/m 15 mei)

15 mei  

CSE

Stageperiode 3TL (6 t/m 15 mei)

18 mei  

CSE

 19 mei  

CSE

lj. 3: Horecadag (op inschrijving)

20 mei  

CSE

21 mei  

Hemelvaartsdag

22 mei  

Vrij na Hemelvaartsdag

25 mei   Toetsvrij leerlingen onderbouw- en bovenbouw
27 mei   Algemene Ledenvergadering
28 mei  
lj. 4: Gala:
  • 15.15: ontvangst lln.
  • 16.00-17.00: fotograaf
  • 16.45-21.30: diner & feest
     

Juni

   
1 juni   Tweede Pinksterdag
2 juni  

Toetsvrij leerlingen onderbouw- en bovenbouw

lj. 1-2-3: 08.30-13.00: sportdag buiten

3 juni   2TL: Internationalisering (t/m 05-06): bezoek Duitse school
4 juni   2TL: Internationalisering (t/m 05-06): bezoek Duitse school
5 juni  

2TL: Internationalisering (t/m 05-06): bezoek Duitse school

Uitslag CSPE

08.30 - 13.30: MaS infomarkt lj.2

9 juni   3B & 3K: oriëntatiedag Landal Heihaas
10 juni   Uitslag CSE algemene vakken
11 juni  

3TL: bezoek Apenheul

lj. 4: boeken en kluissleutel inleveren

15 juni   CSE tweede tijdvak
16 juni   CSE tweede tijdvak
17 juni  

CSE tweede tijdvak

18 juni  

lj. 2: 18.00-20.00 uur afsluiting TLPlus-project

19 juni    
23 juni   3TL: bezoek Rijksmuseum en Mocomuseum A'dam
24 juni   14.00: ontvangst nieuwe brugklasleerlingen (schooljaar 2020-2021) incl. fotograaf
14.15-15.00: fotograaf
19.30: ontvangst ouders nieuwe brugklasleerlingen (schooljaar 2020-2021)
     
   

Activiteitenweek 3 (lj. 1 & 2) (t/m 03-07)
Werkweek lj. 3 (t/m 03-07)

29 juni  


lj. 1: Klassetaal (vanaf het 3e lesuur)

1T1: 9:10-10:30 project wiskunde lokaal 629

1T2: 11:00-12:10 project wiskunde lokaal 629

1K1 Vakcollege: diner voor ouders

30 juni  

lj. 1: buitendag (datum o.v.b.)

lj. 2: 12.00-16.00: zwemmen Bosbad Putten

     

Juli

   
1 juli  
lj.2: bezoek Openluchtmuseum (o.v.b.)
2 juli  


lj. 1: 12.00-16.00: zwemmen Bosbad Putten

1B: diner voor ouders

3 juli  
lj. 1: Excursie Technologie

1K2: diner voor ouders
10 juli  

Sluiting cijferlijst lj.1 t/m 3

lj. 1-2-3: Boeken en kluissleutel inleveren

13 juli  

Organisatieweek: leerlingen lesvrij

19.30: diploma-uitreiking

17 juli   09.00: uitdelen rapporten door mentor
     
    Zomervakantie docenten en leerlingen 20-07 t/m 28-8