Belangrijke data vmbo Putten

 lln. = leerlingen

lj. = leerjaar

Augustus  

 

22 -23 augustus  

Startdag, lj 1-3-4 Boeken ophalen incl uitreiken Ipads

24 augustus  

Lj. 2 Boeken ophalen 

24 t/m 26 augustus   Lj.1 Introductiekamp
30 augustus   Ouderavond lj. 2
     
September    
6 september   Ouderavond lj.1
13 september   Ouderavond lj. 3-4
19 september   Lln. lesvrij na het 7e uur i.v.m. besprekingen
20 september   Lln. lesvrij na het 7e uur i.v.m. besprekingen
27 september   Lln. lesvrij na het 7e uur i.v.m. besprekingen
     
Oktober    
4 oktober   Schoolfotograaf
12 oktober   Ossenmarkt/ braderie Putten, leerlingen na 4e lesuur vrij
18 oktober   Ouderavond (schoolbreed) locatie: aula vmbo Ermelo
    Thema: Social media en jongeren
     
    Herfstvakantie 24-10 t/m 28-10
     
31 oktober   Terugkomsessie Schoolfotograaf
31 oktober t/m 4 november   Activiteitenweek 1
     
November    
7 + 8 november   Kijk- en doe dagen, ontvangst leerlingen groep 8
21 t/m 25 november   Stageweek 3TL
22 november   Kijk- en doedag, ontvangst leerlingen groep 8
23 november   Informatieavond TL-plus ouders en lln groep 8 
28 november t/m 2 december   Lj. 4  D&P en ZW stageweken
29 november   Rapportenvergadering B/K bovenbouw lln. lesvrij na het 7e uur
     
December    
1 december   Rapportenvergadering TLplus, na het 7e uur
5 december   Rapportenvergadering Basis/ Kader onderbouw na het 7e uur
6 december  

Ontwikkelmiddag
Sinterklaasviering met mentor lesuur 4+5
Rapporten worden online verstuurd

13 december   10 minuten gesprekken ouder en kind
23 december   Kerstviering, leerlingen na het 6e lesuur vrij
     
    Kerstvakantie 26-12 t/m 08-01
Januari    
9 januari   Leerlingen lesuur 1 vrij en toetsvrij
19 januari   Gala voor de onderbouw
23 januari   Open huis Putten 
    Leerlingen na het 6e lesuur vrij i.v.m. Open Huis
24 januari   Leerlingen het 1e lesuur vrij i.v.m. Open Huis
31 januari   Lj.2 Ouderavond 'profielkeuze en internationalisering' (datum o.v.b.)
     Lj.
Februari    
1 februari   Kick-off adopteer een voorstelling - Stroud
6 februari   Leerlingen na 7e lesuur vrij i.v.m. groepsplanbesprekingen
7 februari   Leerlingen na 7e lesuur vrij i.v.m. groepsplanbesprekingen
8 februari   Openlesmiddag TL plus D&P en Z&W
9 februari   Leerlingen na 7e lesuur vrij i.v.m. groepsplanbesprekingen
    Lj. 3 en 4 Schoolfeest bovenbouw
15 februari   Ontwikkelmiddag docenten, leerlingen na het 5e lesuur vrij
16 februari   Lj. 2 Expeditie Landstede
20 t/m 25 februari   Lj. 4 Stageweek
     
    Voorjaarsvakantie 27-02 t/m 03-03
Maart    
6 t/m 10 maart   Activiteitenweek 2
14 maart   Lj. 1 Ouderavond 
17 maart   Lj. 1 Jaarlijkse opschoondag Gemeente Putten
20 t/m 22 maart   2TL: Uitwisseling met Duitsland
24 maart   Lj. 1 Excursie Harderwijk (De week van de ontdekkers)
24 maart   Lj. 4 Laatste reguliere lesdag
     
April    
3 t/m 21 april   Start praktijkexamens D&P en Z&W
4 april   10 minuten gesprekken ouder en kind
6 april   Paaswijding leerlingen
     
    Goede vrijdag 7 april
    2e paasdag maandag 10 april
     
12 april   Taaldorp Duits
13 april   Ontwikkelmiddag docenten, leerlingen na het 5e lesuur vrij
19 en 20 april    Lj. 4 Herkansing en afronding PTA toetsen  
20 april   Laatste lesdag examenklassen (Efteling)
     
    Meivakantie 22-04 t/m 07-05
     
Mei    
8 mei   Leerlingen toetsvrij
9 t/m 12 mei   Centraal Examen basis/kader 4
11 en 12 mei   1TL Uitwisseling 
11 t/m 24 mei   Centraal Examen 1e tijdvak TL4
     
18 mei   Hemelvaartsdag
19 mei   Vrij na Hemelvaartsdag
     
22 mei   Leerlingen toetsvrij
24 t/m 26 mei   Uitwisseling 2TL
     
29 mei   Tweede Pinksterdag
     
30 mei   Leerlingen toetsvrij
    Meeloopdag in lj. 1
31 mei   3K1, 3T1 en 3T2: Kickoff Project Local Talent Putten (1e t/m 6e lesuur)
     
 Juni    
1 juni   Gala lj.4
5 juni   Sportdag buiten Bij de Meeuwen lj. 1
6 juni   Sportdag buiten Bij de Meeuwen jl. 3
7 juni   Sportdag buiten Bij de Meeuwen lj. 2
7 juni   3K1, 3T1 en 3T2: Project Local Talent Putten (gehele dag)
8 juni   3K1, 3T1 en 3T2: Project Local Talent Putten (gehele dag)
9 juni   Inleveren boeken en kluissleutel lj. 4
    MaS informatiemarkt
14 juni   Uitslag Centraal Examen tijdvak 1
15 juni   Bedrijvenroute lj. 2
19 t/m 30 juni   Herkansingen BBL/KBL/TL
26 t/m 30 juni   Activiteitenweek 3 (Lj. 1 en 2)
28 juni    Werkweek lj.3
     
Juli    
3 juli   Leerlingen vrij
    Inleveren boeken en kluissleutel lj. 1, 2en 3
    19.00 uur : Diploma-uitreiking Basis/Kader/TL
7 juli   Uitdelen rapporten door mentor
     
    Zomervakantie 10-07 t/m 20-08