Belangrijke data vmbo Putten

 lln. = leerlingen

lj. = leerjaar

    Kerstvakantie 21-12 t/m 1-1
     
Januari    
   

Online lessen t/m 05-02-2021

21 januari  

4BBL/4KBL: wekelijkse stage (03-09 t/m 25-03-2021)

Lessen vervallen na 12.10 uur.

25 januari   lj. 2: kennismaking D&P / ZW (hele week, wordt ingeroosterd)
26 januari   lj. 2: kennismaking D&P / ZW (hele week, wordt ingeroosterd)
    Studiemiddag
27 januari   lj. 2: kennismaking D&P / ZW (hele week, wordt ingeroosterd)
    14.00-15.30: Open lesmiddag TL-plus / beroepsgericht D&P / Z&W
28 januari   lj. 2: kennismaking D&P / ZW (hele week, wordt ingeroosterd)
    4BBL/4KBL: wekelijkse stage (03-09 t/m 25-03-2021)
29 januari   lj. 2: kennismaking D&P / ZW (hele week, wordt ingeroosterd)
    15.00-16.30: vrijdagmiddagactiviteiten (t/m 26-03-2021)
Februari    
1 februari   Leerlingen vrij i.v.m. ontwikkeltijd (o.v.b.)
3 februari   14.00-15.30: Open lesmiddag beroepsgericht D&P / Z&W
4 februari   Lessen vervallen na 12.50 uur i.v.m. ontwikkeltijd
    4BBL/4KBL: wekelijkse stage (03-09 t/m 25-03-2021)
5 februari   15.00-16.30: vrijdagmiddagactiviteiten (t/m 26-03-2021)
10 februari   lj. 2: expeditie Landstede (o.v.b.)
11 februari   lj. 2: expeditie Landstede (o.v.b.)
12 februari   15.00-16.30: vrijdagmiddagactiviteiten (t/m 26-03-2021)
15 februari   i.v.m. groepsplanbesprekingen: leerlingen vrij na het 6e lesuur
    4BBL/4KBL: wekelijkse stage (15-02 t/m 19-02)
16 februari   i.v.m. groepsplanbesprekingen: leerlingen vrij na het 5e lesuur
    4BBL/4KBL: wekelijkse stage (15-02 t/m 19-02)
    19.30: ouderavond profielkeuze leerjaar 2
17 februari   4BBL/4KBL: wekelijkse stage (15-02 t/m 19-02)
18 februari   4BBL/4KBL: wekelijkse stage (15-02 t/m 19-02)
19 februari   4BBL/4KBL: wekelijkse stage (15-02 t/m 19-02)
    lj. 1 & 2: geen vrijdagmiddagactiviteiten
     
    Voorjaarsvakantie 21-2 t/m 26-2
     
Maart    
1 maart   Leerlingen toetsvrij
2 maart   lj. 4: sportochtend 
4 maart   4BBL/4KBL: wekelijkse stage (03-09 t/m 25-03-2021)
5 maart   15.00-16.30: vrijdagmiddagactiviteiten (t/m 26-03-2021)
10 maart   Biddag
11 maart   4BBL/4KBL: wekelijkse stage (03-09 t/m 25-03-2021)
    Leerlingen toetsvrij
12 maart   4B&4K: bezoek rechtbank, Arnhem
    15.00-16.30: vrijdagmiddagactiviteiten (t/m 26-03-2021)
15 maart   Activiteitenweek 1 (15-3 t/m 19-3)
    4TL: stageweek 2 (15 t/m 19-03)
    lj. 2: project wiskunde (2x 2 uur, via rooster)
    lj. 3: verkeerslessen
16 maart   lj. 1: verkeerslessen
    lj. 2: reanimatieonderwijs
    3T: project wiskunde (1x 1 en 1x 3 uur, via rooster)
    lj. 3: sportochtend
    4TL: stageweek 2 (15 t/m 19-03)
17 maart   lj.1: meeloopdag (o.v.b.) 
    lj. 2: project wiskunde (2x 2 uur, via rooster)
    4TL: stageweek 2 (15 t/m 19-03)
18 maart   lj. 1: sportochtend
    lj. 2: sportmiddag
    lj. 3BBL&3KBL: project wiskunde (2x 2 uur, via rooster)
    4BBL/4KBL: wekelijkse stage (03-09 t/m 25-03-2021)
    4TL: stageweek 2 (15 t/m 19-03)
19 maart   lj. 3BBL&3KBL: project wiskunde (2x 2 uur, via rooster)
    3T: project wiskunde (1x 1 en 1x 3 uur, via rooster)
    4TL: stageweek 2 (15 t/m 19-03)
    15.00-16.30: vrijdagmiddagactiviteiten (t/m 26-03-2021)
24 maart   3T en 4B/K met MA: bezoek tweede kamer 
25 maart   lj. 4BBL/KBL: laatste stagedag
26 maart   Sluiting cijferlijst lj.1 t/m 3 periode 2
    lj. 2, 3, 4: definitieve profielkeuze en vakkenpakket bekend
    lj. 4: laatste reguliere lesdag
    15.00-16.30: afsluiting vrijdagmiddagactiviteiten
29 maart   lj. 4: facultatieve lessen t/m 16-04
    lj. 4: Jabbertown (29&30 maart)
    i.v.m. rapportenvergaderingen onderbouw: leerlingen vrij na het 5e lesuur
30 maart   lj. 4: facultatieve lessen t/m 16-04
    lj. 4: Jabbertown (29&30 maart)
31 maart   lj. 4: facultatieve lessen t/m 16-04
April    
1 april   lj. 4: facultatieve lessen t/m 16-04
    lj. 4: Taaldorp Duits
    lj. 1, 2 en 3: rapport mee
    Paasvieringen, leerlingen daarna vrij
2 april   Goede Vrijdag
5 april   Paasmaandag
6 april   CSPE?
    lj. 4: facultatieve lessen t/m 16-04
    3BBL/3KBL: stage (06-04 t/m 23-04)
7 april   CSPE?
    lj. 4: facultatieve lessen t/m 16-04
    3BBL/3KBL: stage (06-04 t/m 23-04)
8 april   CSPE?
    lj. 4: facultatieve lessen t/m 16-04
    3BBL/3KBL: stage (06-04 t/m 23-04)
9 april   CSPE?
    lj. 4: facultatieve lessen t/m 16-04
    3BBL/3KBL: stage (06-04 t/m 23-04)
    lj. 2: Sluiting Profielkeuze
    lj. 3: Sluiting vakkenpakketkeuze
12 april   CSPE?
    lj. 4: facultatieve lessen t/m 16-04
    3BBL/3KBL: stage (06-04 t/m 23-04)
13 april   CSPE?
    lj. 4: facultatieve lessen t/m 16-04
    3BBL/3KBL: stage (06-04 t/m 23-04)
    16.00-17.30: 10 min. gesprek ouder en kind
    18.30-21.30: 10 min. gesprek ouder en kind
14 april   CSPE?
    lj. 4: facultatieve lessen t/m 16-04
    3BBL/3KBL: stage (06-04 t/m 23-04)
15 april   CSPE?
    lj. 4: facultatieve lessen t/m 16-04
    3BBL/3KBL: stage (06-04 t/m 23-04)
    lj. 1: Girlsday Workshops Zorg (o.v.b.)
    3TL: jeugdgemeenteraad
16 april   CSPE?
    lj. 4: facultatieve lessen t/m 16-04
    3BBL/3KBL: stage (06-04 t/m 23-04
19 april   CSPE?
    3BBL/3KBL: stage (06-04 t/m 23-04)
20 april   CSPE?
    3BBL/3KBL: stage (06-04 t/m 23-04)
    13.30: lj. 4: tekenen akkoordverklaring cijfers
21 april   CSPE?
    3BBL/3KBL: stage (06-04 t/m 23-04)
22 april   CSPE?
    3BBL/3KBL: stage (06-04 t/m 23-04)
23 april   CSPE?
    3BBL/3KBL: stage (06-04 t/m 23-04)
     
    Meivakantie 26-4 t/m 7-5
     
Mei    
10 mei   Leerlingen toetsvrij
    3TL: stage (10-05 t/m 21-05)
11 mei   3TL: stage (10-05 t/m 21-05)
12 mei   3TL: stage (10-05 t/m 21-05)
13 mei   Hemelvaartsdag
14 mei   Vrij na Hemelvaartsdag
17 mei   Leerlingen toetsvrij
    CSE 17-05 t/m 01-06
    3TL: stage (10-05 t/m 21-05)
18 mei   CSE 17-05 t/m 01-06
    3TL: stage (10-05 t/m 21-05)
19 mei   CSE 17-05 t/m 01-06
    3TL: stage (10-05 t/m 21-05)
20 mei   CSE 17-05 t/m 01-06
    3TL: stage (10-05 t/m 21-05)
21 mei   CSE 17-05 t/m 01-06
    3TL: stage (10-05 t/m 21-05)
24 mei   Pinkstermaandag
25 mei   CSE 17-05 t/m 01-06
26 mei   CSE 17-05 t/m 01-06
27 mei   CSE 17-05 t/m 01-06
28 mei   CSE 17-05 t/m 01-06
    08.30 - 13.30: MaS infomarkt lj.2 (o.v.b.)
31 mei   CSE 17-05 t/m 01-06
Juni    
1 juni   CSE 17-05 t/m 01-06
    08.30-13.00: sportdag buiten lj. 1-2-3
2 juni   Leerlingen vrij i.v.m. ontwikkeltijd (o.v.b.)
3 juni   15.00-21.30: lj. 4 eindexamengala
4 juni   lj. 4: inleveren boeken en kluissleutel
9 juni   Uitslag CSPE
16 juni   Uitslag CSE Algemene vakken
17 juni   lj. 2: 18.00-20.00 uur afsluiting TLPlus-project
21 juni   Activiteitenweek 2 lj. 1 en 2 (21-6 t/m 25-6)
    lj. 1: project wiskunde (2x 2 uur, via rooster)
    lj. 2: 12.00-16.00: zwemmen Bosbad Putten
22 juni   lj. 1: buitendag (datum o.v.b.)
    lj.2: bezoek Openluchtmuseum
23 juni   klas 1K2: diner voor ouders
    lj. 1: 12.00-16.00: zwemmen Bosbad Putten
24 juni   lj. 1: Excursie Technologie
    lj. 2: Escaperoom ‘Sexting’
30 juni   14.00: ontvangst nieuwe brugklasleerlingen incl. fotograaf
    19.30-20.30: Ontvangst ouders nieuwe leerlingen (o.v.b.)
Juli    
2 juli   Uitslag 2e tijdvak
    klassen 1B: diner voor ouders
    Organisatieweek: leerlingen lesvrij
12 juli   Sluiting cijferlijst lj.1 t/m 3
    lj. 1-2-3: inleveren boeken
    lj. 2: inleveren kluissleutel
    19.30: diploma-uitreiking
16 juli   09.00: uitdelen rapporten door mentor
     
    Zomervakantie 19-7 t/m 27-8