Belangrijke data vmbo Ermelo

 

Augustus

 
23 augustus Boeken ophalen lj.3 volgens rooster (zie website)
24 augustus Boeken ophalen lj.4 volgens rooster (zie website)
27 augustus Startdag docenten
  14.00: Ontvangst brugklasleerlingen
28 augustus Start lj. 2 t/m 4
29 augustus Activiteitendag leerjaar 2
30 augustus Activiteitendag TL1-VH1
31 augustus Activiteitendag B1-K1

September

 
5 en 6 september Schoolfotograaf
11 september Herkansing schoolfotograaf
25 september 19.30: Ouderavond TL1 / VH1
26 september 19.30: Ouderavond B1 / K1
28 september t/m 19 oktober Fietscontrole

Oktober

 
4 oktober Aai- en knuffeldag kleuters Ermelose basisscholen
8 oktober 19.30: Ouderavond TL3 / H63 / TL4 / H64
9 oktober 19.30: Ouderavond TL2 / H62
10 oktober 19.30: Ouderavond B2 / K2
11 oktober 19.30: Ouderavond B3 / K3 en B4 / K4
22 t/m 26 oktober Herfstvakantie
29 oktober Toetsvrij leerlingen onder- en bovenbouw
29 oktober t/m 9 november Stageweken lj 4 KBL E&O, Groen, Zorg&Welzijn
30 oktober 19.30: Ouderraad VMBO

November

 
7 november Dankdag 
8 november Toetsvrij leerlingen onderbouw en bovenbouw
  13.00 - 16.00: bezoek studiebeurs Zwolle T4
12 t/m 16 november Activiteitenweek 1
14 november 19.30: Jaarlijkse ouderavond georganiseerd door gezamenlijke ouderraden
19 t/m 23 november Kijk-doe-dagen Ermelo
19 t/m 23 november Stageweek lj. 3 KBL, E&O, Groen, Zorg&Welzijn
21 november 19.30: Voorlichtingsavond doorstroom TL4 naar H4
26 november Kijk-en-doedag Ermelo
27 november 9.00-13.00: Capaciteitentest AOB Compaz BT3

December

 
4 december 30 minutenrooster, leerlingen na 13.00 uur vrij
13.30: Rapportvergadering lj. 1 en 3
11 december 30 minutenrooster, leerlingen na 13.00 uur vrij
13.30: Rapportvergaderingen lj. 2 en 4
13 december 18.00-21.00: Kerstmarkt
18 december 16.30-17.30: 10 minutengesprek ouder en kind lj. 1 t/m 4
18.30-21.00: 10 minutengesprek ouder en kind lj. 1 t/m 4
21 december 4e lesuur: Kerstvieringen. Leerlingen na de viering vrij
24 december t/m 4 januari Kerstvakantie

Januari

 
7 januari 1e en 2e lesuur: leerlingen lesvrij
Toetsvrij leerlingen onderbouw en bovenbouw
9 januari Rekenexamens klas 4
  18.00 - 21.00: Spreekavond decaan lj. 4
10 januari Rekenexamens klas 4
  15.30: Nieuwjaarsbijeenkomst oud-medewerkers
  18.00 - 21.00: Spreekavond decaan lj. 4
14 januari Rekenexamens klas 4
15 januari 17.00: Beursvloer
  19.30: Ouderraad vmbo
16 januari Rekenexamens klas 4
17 januari Regionale beroependag BT3 locatie Groevenbeek
  Schaatsen of zwemmen lj. 2
25 januari 16.00 - 18.00: Open Huis nieuwbouw
28 januari 30 minutenrooster
Open Huis
29 januari 1e lesuur vrij: leerlingen klas 1 t/m 4
30 januari 19.30-21.00: Voorlichtingsavond vakkenpakket TL3

Februari

 
 7 februari  19.30 - 21.00: Voorlichtingsavond vakkenpakket H63
 11 februari  19.30: Informatie-avond Groevenbeek Next
 12 februari  16.00: 10-minutengesprek op uitnodiging van de mentor
 20 februari  19.30: Gala onderbouw
21 februari 1e lesuur leerlingen onderbouw vrij
 21 februari  19.30: Gala bovenbouw
22 februari 1e lesuur leerlingen bovenbouw vrij
 25 februari t/m 1 maart  Voorjaarsvakantie

Maart

 
4 maart Toetsvrij leerlingen onderbouw en bovenbouw
4 t/m 8 maart Stageweek lj. 3 basis/kader E&O, Groen en Z&W
5 maart Rekenexamens lj. 4
  19.30: Voorlichtingsavond ouders pofielkeuze BL2
6 maart 19.30 - 21.00: Voorlichtingsavond vakkenpakket TL2
 6  en 7 maart Rekenexamens lj. 4
 7 maart 18.00 - 21.00: Spreekavond decaan BL2
 11-15 maart Activiteitenweek 2
12 maart 19.30 - 21.00: Voorlichtingsavond vakkenpakket H62
 13 maart Biddag
  Bedrijvenroute klas 2
15 maart NL-doet
19 maart 19.30: Ouderraad vmbo
21 maart 19.30: Voorlichtingsavond ouders kampweek 2019
23 maart Examen Chinees
28 maart 19.30: Spreekavond vakkenpakketkeuze TL3

April

 
4 t/m 15 april CSPE
4 april 19.30: Spreekavond vakkenpakketkeuze TL4
9 april 16.00-17.30: 10-minutengesprek ouder en kind lj. 1 t/m 3
18.30-21.00: 10-minutengesprek ouder en kind lj. 1 t/m 3
15 april 19.30: Informatieavond themaklassen ouders groep 8
17 april Laatste lesdag lj. 4
19 april t/m 3 mei Meivakantie
 
Mei

 
 6 mei  Toetsvrij leerlingen onder- en bovenbouw
 9 t/m 21 mei  Centraal examen lj. 4
14 mei 18.30 - 20.30: Plantjesmarkt
 16 mei  19.30: Ouderraad vmbo
 24 mei  MaS infomarkt lj. 2
 27 t/m 29 mei  Rekenexamens lj. 3
 30 mei  Hemelvaartsdag
 31 mei  Vrij i.v.m. Hemelvaartsdag
 
Juni

 
3 juni Toetsvrij leerlingen onder- en bovenbouw
4 juni Rekenexamens lj. 3
5 juni Uitslag CSPE o.v.b.
6 juni Rekenexamens lj. 3
10 juni Pinkstermaandag vrij
11 juni Toetsvrij leerlingen onder- en bovenbouw
12 juni Uitslag CE o.v.b.
13 juni Inleveren boeken lj.4
25 juni 13.00: leerlingen lj. 1 t/m 3 lesvrij
25 juni 19.30: Ouderraad vmbo
26 juni 14.00: Ontvangst nieuwe brugklassers + fotograaf
  19.30: Ontvangst ouders nieuwe brugklassers B1 en K1
27 juni 19.30: Ontvangst ouders nieuwe brugklassers T1 / VH1
28 juni Rapportvergaderingen lj. 1 tm 3

Juli

 
1 t/m 5 juli Kampweek lj. 3
8 t/m 12 juli Activiteitenweek 3
15 - 19 juli Organisatieweek: leerlingen lesvrij
16 juli 16.00: Diploma-uitreiking B4
  19.30: Diploma-uitreiking K4
17 juli 16.00: Diploma-uitreiking H64
  19.30: Diploma-uitreiking TL4
19 juli Rapport ophalen lj. 1 t/m 3
22 juli t/m 31 augustus Zomervakantie