Belangrijke data vmbo Ermelo

 

September

 

 9 september

19.00: Ouderavond TL1/VH1/Next 1 (inloop vanaf 18.45)

 10 september

19.00: Ouderavond B1/K1 (inloop vanaf 18.45)

 16 september

19.30: Ouderavond TL2/H6/ Next2 (digitaal)

 17 september

19.30: Ouderavond B2/K2 (digitaal)

 21 september

19.30: Ouderavond TL3/H63/Next 3 en TL4/H64 (digitaal)

 24 september

19.30: Ouderavond B3/K3 en B4/K4(digitaal)

 Oktober

 

5 t/m 16 oktober

Fietscontrole lj. 1 door lj. 3

19 t/m 23 oktober

Herfstvakantie

 26 oktober

Leerlingen toetsvrij

November

 
4 november Dankdag
5 november Leerlingen toetsvrij
9 t/m 20 november Stageweek K41, K42, KB43, K44 en K45 KBL E&O, Groen, Zorg&Welzijn
23 november 19.30: Informatieavond Next
25 november Voorlichtingsavond doorstroom TL4 naar H4
26 november
13.00: Ontwikkelmiddag voor docenten. Leerlingen vanaf 13.00 lesvrij

December

 
1 december 13.30: Voortgangsgesprekken mentoren en ouder/leerling
2 december 14.00-15.30: Open lesmiddag sport-cultuur-techniek
8 december 13.30: Voortgangsgesprekken mentoren en ouder/leerling
9 december 14.00-15.30: Open lesmiddag sport-cultuur-techniek
15 december 13.30: Voortgangsgesprekken mentoren en ouder/leerling
18 december
3e t/m 5e lesuur: Kerstvieringen
21 december t/m 1 januari Kerstvakantie

Januari

 
4 januari Leerlingen toetsvrij
4 januari
1e lesuur leerlingen lesvrij
7 januari
13.00: Ontwikkelmiddag voor docenten. Leerlingen vanaf 13.00 lesvrij