Belangrijke data vmbo Ermelo

 

 24 januari 

Onderwijsmiddag - leerlingen 's middags vrij

 26 januari

Beroependag klas 3

Groevenbeekdag klas 1 en 2

Examentraining klas 4

 Februari

 

 1 februari

Online voorlichting vakkenpakketkeuze TL3/H63 

 8 februari

14.00 - 15.30: Open lesmiddag groep 8 

19.30: Voorlichtingsavond ouders H62/Next2 mbt vakkenpakket klas 3 en internationalisering

15 februari 

14.00 - 15.30: Open lesmiddag groep 8 

 17 februari

Ontwikkeldag docenten, leerlingen lesvrij

22 februari 

Gala bovenbouw

23 februari 

Gala onderbouw

 27 februari t/m 3 maart

 Voorjaarsvakantie

6 maart

 Leerlingen toetsvrij

7 maart

Leerlingen na 13.00 uur lesvrij i.v.m. identiteitsmiddag personeel

19.30: Voorlichting profielkeuze ouders KBL2

8 maart

Biddag

9 maart

Leerlingen toetsvrij 

13 maart

1e tm 3e lesuur: voorlichting keuzevakken klas 3 kader
4e t/m 5e lesuur: Voorlichting keuzevakken klas 3 basis

16 maart

19.30: voorlichtingsavond kamp lj.3

20 t/m 24 maart

Activiteitenweek 2 / proefexamens

21 maart

15.30 - 20.30: Presentaties profielwerkstukken

22 maart

19.30: spreekavond vakkenpakket TL3 (online?)

April

 

3 t/m 14 april 

cspe 

4 t/m 14 april

Stageweek klas 3

 6 april

Paasvieringen volgens rooster

 7 t/m 10 april

 Goede Vrijdag / Paasmaandag

 11 april

Leerlingen toetsvrij 

13.30: Voortgangsgesprekken onderbouw

 18 april

13.30: Voortgangsgesprekken onderbouw+bovenbouw 

 20 april

Laatste lesdag examenklassen (Efteling)
Groevenbeekdag lj.1 t/m 3

 22 april t/m 7 mei

Meivakantie

 8 mei

Start CE t/m 26 mei
Leerlingen toetsvrij 

 17 mei 

Plantjesmarkt

 18 en 19 mei

Hemelvaartsdag /vrij na Hemelvaart

 22 mei

Leerlingen toetsvrij 

 24 mei

19.15: Algemene Ledenvergadering Chr. College Groevenbeek

 29 mei

2e Pinksterdag 

 30 mei

Leerlingen toetsvrij
Improve Yourself-week leerjaar 1 en 2
Kampweek t/m 2 juni leerjaar 3

 Juni

 

 7 juni

Uitslag CSPE

12 juni 

Ontwikkeldag docenten, leerlingen lesvrij 

14 juni

Uitslag CE

 28 juni

Activiteitendagen leerjaar 1 t/m 3 (t/m 30 juni)
14.00: Ontvangst nieuwe brugklassers
19.30: Ontvangst ouders nieuwe brugklassers T1/VH1/Next1 

29 juni

19.30: Ontvangst ouders nieuwe brugklassers B1 K1

Juli

 

 3 juli

Organisatieweek, lln. lesvrij
Boeken inleveren volgens rooster (t/m 7-7)

 5 juli

Diploma uitreiking basis (tijden volgen nog)
Diploma uitreiking kader (tijden volgen nog)

6 juli 

Diploma uitreiking TL4-H64-NX41 (tijden volgen nog)

 10 juli t/m 20 augustus

 Zomervakantie