Belangrijke data vmbo Ermelo

 

Augustus 2019

 
29 augustus Boeken ophalen lj.3 volgens rooster (zie website)
30 augustus Boeken ophalen lj.4 volgens rooster (zie website)

September 2019

 
2 september Startdag docenten
  14.00: Ontvangst brugklasleerlingen
3 september Start lj. 2 t/m4
4 september Activiteitendag klas 2 (B/K/TL/H6)
5 september Activiteitendag klas 1 (VH/TL)
6 september Activiteitendag klas 1 (B/K)
10 september Ouderraad VMBO

Oktober 2019

 
1 oktober 19.30: Ouderavond B1 / K1
2 oktober 19.30: Ouderavond TL1 / VH1 / Next 1
7 oktober Uitreiking Groene Vlag
7 t/m 18 oktober Fietscontrole
10 oktober Dag van de Duurzaamheid - Verkoop Doppers
14 oktober 19.30: Ouderavond TL3 / H63 / TL4 / H64
15 oktober 19.30: Ouderavond B2 / K2
16 oktober 19.30: Ouderavond TL2 / H62 / Next 2
17 oktober 19.30: Ouderavond KB 3 en 4
21 t/m 25 oktober Herfstvakantie
28 oktober Leerlingen lesvrij
29 oktober Schoolfotograaf t/m 31 oktober
  18.00: Netwerkbijeenkomst Vrienden van Groevenbeek

November 2019

 
4 t/m 8 november Activiteitenweek 1
5 november 19.30: Ouderraad VMBO
6 november Dankdag
7 november Leerlingen toetsvrij onder- en bovenbouw
11 t/m 22 november Stageweken lj. 4 KBL, E&O, Groen, Zorg&Welzijn
14 november Bedrijfsbezoeken TL4
20 november Jaarlijkse ouderavond ouderraden
25 november t/m 2 december Kijk-en-doedagen Ermelo
27 november 19.30: Voorlichtingsavond doorstroom TL4 naar Havo 4
29 november Sinterklaasviering voor (klein)kinderen personeel

December 2019

 
2 december Leerlingen lesvrij na 13.00 uur
4 december Herkansing schoolfotograaf
  19.30: Ouderavond internationalisering T2 en H62
5 december Uitdelen rapporten leerjaar 1 en 3
10 december 13.30: voortgangsgesprekken mentoren + ouder en leerling (middag en avond)
12 december Kijk-en-doedagen Ermelo speciaal onderwijs
  Rapport uitdelen klas 2 en 4
  Bedrijfsbezoeken TL4
  18.00 - 21.00: Kerstmarkt
20 december 4e lesuur: Kerstvieringen. Leerlingen na de viering vrij
23 december t/m 3 januari Kerstvakantie

Januari 2019

 
7 januari 1e en 2e lesuur: leerlingen lesvrij
Toetsvrij leerlingen onderbouw en bovenbouw
9 januari Rekenexamens klas 4
  18.00 - 21.00: Spreekavond decaan lj. 4
10 januari Rekenexamens klas 4
  15.30: Nieuwjaarsbijeenkomst oud-medewerkers
  18.00 - 21.00: Spreekavond decaan lj. 4
14 januari Rekenexamens klas 4
15 januari 17.00: Beursvloer
  19.30: Ouderraad vmbo
16 januari Rekenexamens klas 4
17 januari Regionale beroependag BT3 locatie Groevenbeek
  Schaatsen of zwemmen lj. 2
25 januari 16.00 - 18.00: Open Huis nieuwbouw
28 januari 30 minutenrooster
Open Huis
29 januari 1e lesuur vrij: leerlingen klas 1 t/m 4
30 januari 19.30-21.00: Voorlichtingsavond vakkenpakket TL3

Februari 2019

 
 7 februari  19.30 - 21.00: Voorlichtingsavond vakkenpakket H63
 11 februari  19.30: Informatie-avond Groevenbeek Next
 12 februari  16.00: 10-minutengesprek op uitnodiging van de mentor
 20 februari  19.30: Gala onderbouw
21 februari 1e lesuur leerlingen onderbouw vrij
 21 februari  19.30: Gala bovenbouw
22 februari 1e lesuur leerlingen bovenbouw vrij
 25 februari t/m 1 maart  Voorjaarsvakantie

Maart 2019

 
4 maart Toetsvrij leerlingen onderbouw en bovenbouw
4 t/m 8 maart Stageweek lj. 3 basis/kader E&O, Groen en Z&W
5 maart Rekenexamens lj. 4
  19.30: Voorlichtingsavond ouders pofielkeuze BL2
6 maart 19.30 - 21.00: Voorlichtingsavond vakkenpakket TL2
 6  en 7 maart Rekenexamens lj. 4
 7 maart 18.00 - 21.00: Spreekavond decaan BL2
 11-15 maart Activiteitenweek 2
12 maart 19.30 - 21.00: Voorlichtingsavond vakkenpakket H62
 13 maart Biddag
  Bedrijvenroute klas 2
15 maart NL-doet
19 maart 19.30: Ouderraad vmbo
21 maart 19.30: Voorlichtingsavond ouders kampweek 2019
23 maart Examen Chinees
28 maart 19.30: Spreekavond vakkenpakketkeuze TL3

April 2019

 
4 t/m 15 april CSPE
4 april 19.30: Spreekavond vakkenpakketkeuze TL4
9 april 16.00-17.30: 10-minutengesprek ouder en kind lj. 1 t/m 3
18.30-21.00: 10-minutengesprek ouder en kind lj. 1 t/m 3
15 april 19.30: Informatieavond themaklassen ouders groep 8
17 april Laatste lesdag lj. 4
19 april t/m 3 mei Meivakantie
 
Mei 2019

 
 6 mei  Toetsvrij leerlingen onder- en bovenbouw
 9 t/m 21 mei  Centraal examen lj. 4
14 mei 18.30 - 20.30: Plantjesmarkt
 16 mei  19.30: Ouderraad vmbo
 24 mei  MaS infomarkt lj. 2
 27 t/m 29 mei  Rekenexamens lj. 3
 30 mei  Hemelvaartsdag
 31 mei  Vrij i.v.m. Hemelvaartsdag
 
Juni 2019

 
3 juni Toetsvrij leerlingen onder- en bovenbouw
4 juni Rekenexamens lj. 3
5 juni Uitslag CSPE o.v.b.
6 juni Rekenexamens lj. 3
10 juni Pinkstermaandag vrij
11 juni Toetsvrij leerlingen onder- en bovenbouw
12 juni Uitslag CE
13 juni Inleveren boeken lj.4
25 juni 13.00: leerlingen lj. 1 t/m 3 lesvrij
25 juni 19.30: Ouderraad vmbo
26 juni 13.00: leerlingen lj. 1 t/m 3 lesvrij
26 juni 14.00: Ontvangst nieuwe brugklassers + fotograaf
  19.30: Ontvangst ouders nieuwe brugklassers B1 en K1
27 juni 19.30: Ontvangst ouders nieuwe brugklassers T1 / VH1 en NEXT
28 juni Rapportvergaderingen lj. 1 tm 3
28 juni Leerlingen lesvrij i.v.m. rapportvergaderingen

Juli 2019

 
1 t/m 5 juli Kampweek lj. 3
8 t/m 12 juli Activiteitenweek 3
15 - 19 juli Organisatieweek: leerlingen lesvrij
16 juli 16.00: Diploma-uitreiking B4
  19.30: Diploma-uitreiking K4
17 juli 16.00: Diploma-uitreiking H64
  19.30: Diploma-uitreiking TL4
19 juli Rapport ophalen lj. 1 t/m 3
22 juli t/m 31 augustus Zomervakantie