Belangrijke data vmbo Ermelo

 

September

 

1 september

Groevenbeekdag leerjaar 1 t/m 3

6e t/m 8es lesuur: Uitdelen iPads lj.1 basis/kader

 2 september Groevenbeekdag leerjaar 1 t/m 3
 20 september 19.30 Ouderavond B3/K3
 21 september  19.30: Ouderavond TL3-TL4 / H63 - H64 / Next3 - Next4
 22 september 19.30: Ouderavond B4/K4
 27 september  19.30: Ouderavond B2/K2
 28 september 19.30: Ouderavond TL2/H62/Next2
 Oktober

 

 10 t/m 21 oktober

Fietscontrole 

 12 oktober

19.30: Ouderavond BK1

 13 oktober

12.00: Ontwikkelmiddag, leerlingen vrij vanaf 12.00 uur

19.30: Ouderavond TL1/VH1/Next1

 18 oktober

19.30: jaarlijkse ouderavond gezamenlijke ouderraden

 24 t/m 28 oktober

Herfstvakantie 

 31 oktober

Leerlingen toetsvrij 

 November

 

1 november

Onderwijsmiddag - leerlingen na 13.00 uur vrij

 2 november

Dankdag 

 3 november

Leerlingen toetsvrij 

 7 t/m 11 november

Activiteitenweek 1 

 15 t/m 25 november

Stageweken K41, K42, KB43, K44, K45, KBL E&O, Groen, Z&W

 21 november

19.30: Informatieavond NEXT

 28 november

Voorlichting keuzevakken klas 3 kader, 1e,2e,4e,5e lesuur

 December

 

 6 december

Ontwikkelmiddag docenten, leerlingen na 12.00 uur lesvrij 

 13 december

Leerlingen na 13.00 uur vrij ivm voortgangsgesprekken
13.30: Voortgangsgesprekken mentoren + ouders en lln

20 december

Leerlingen na 13.00 uur vrij ivm voortgangsgesprekken ovb

13.30: Voortgangsgesprekken mentoren + ouders en lln ovb

 23 december

Kerstvieringen volgens rooster, leerlingen na de viering vrij

 24 december t/m 8 januari

 Kerstvakantie

 9 januari

Leerlingen toetsvrij
Leerlingen 1e lesuur vrij

 16 januari

Open Huis 

 26 januari

Beroependag klas 3

Schaatsen/zwemmen/sportactiviteiten klas 2

 Februari

 

 1 februari

19.30: Voorlichtingsavond vakkenpakket TL3/H63 

 8 februari

19.30: Voorlichtingsavond ouders TL2/H62/Next2 mbt vakkenpakket klas 3 

 17 februari

12.00: Ontwikkelmiddag, leerlingen vrij vanaf 12.00 uur

 27 februari t/m 3 maart

 Voorjaarsvakantie

6 maart

 Leerlingen toetsvrij

7 maart

19.30: Voorlichting profielkeuze ouders KBL2

8 maart

Biddag

9 maart

Leerlingen toetsvrij 

13 maart

1e tm 3e lesuur: voorlichting keuzevakken klas 3 kader
4e t/m 5e lesuur: Voorlichting keuzevakken klas 3 basis

16 maart

19.30: voorlichtingsavond kamp lj.3

20 t/m 24 maart

Activiteitenweek 2 / proefexamens

21 maart

15.30 - 20.30: Presentaties profielwerkstukken

22 maart

19.30: spreekavond vakkenpakket TL3 (online?)

April

 

3 t/m 14 april 

cspe 

4 t/m 14 april

Stageweek klas 3

 6 april

Paasvieringen volgens rooster

 7 t/m 10 april

 Goede Vrijdag / Paasmaandag

 11 april

Leerlingen toetsvrij 

13.30: Voortgangsgesprekken onderbouw

 18 april

13.30: Voortgangsgesprekken onderbouw+bovenbouw 

 20 april

Laatste lesdag examenklassen (Efteling)
Groevenbeekdag lj.1 t/m 3

 22 april t/m 7 mei

Meivakantie

 8 mei

Start CE t/m 26 mei
Leerlingen toetsvrij 

 17 mei 

Plantjesmarkt

 18 en 19 mei

Hemelvaartsdag /vrij na Hemelvaart

 22 mei

Leerlingen toetsvrij 

 24 mei

19.15: Algemene Ledenvergadering Chr. College Groevenbeek

 29 mei

2e Pinksterdag 

 30 mei

Leerlingen toetsvrij
Improve Yourself-week leerjaar 1 en 2
Kampweek t/m 2 juni leerjaar 3

 Juni

 

 7 juni

Uitslag CSPE

12 juni 

Ontwikkeldag docenten, leerlingen lesvrij 

14 juni

Uitslag CE

 28 juni

Activiteitendagen leerjaar 1 t/m 3 (t/m 30 juni)
14.00: Ontvangst nieuwe brugklassers
19.30: Ontvangst ouders nieuwe brugklassers T1/VH1/Next1 

29 juni

19.30: Ontvangst ouders nieuwe brugklassers B1 K1

Juli

 

 3 juli

Organisatieweek, lln. lesvrij
Boeken inleveren volgens rooster (t/m 7-7)

 4 juli

Diploma uitreiking H64 (tijden volgen nog)
Diploma uitreiking TL4 (tijden volgen nog)

 5 juli

Diploma uitreiking basis (tijden volgen nog)
Diploma uitreiking kader (tijden volgen nog)

 10 juli t/m 20 augustus

 Zomervakantie