Belangrijke data vmbo Ermelo

 

Augustus 2019

 
29 augustus Boeken ophalen lj.3 volgens rooster (zie website)
30 augustus Boeken ophalen lj.4 volgens rooster (zie website)

September 2019

 
2 september Startdag docenten
  14.00: Ontvangst brugklasleerlingen
3 september Start lj. 2 t/m4
4 september Activiteitendag klas 2 (B/K/TL/H6)
5 september Activiteitendag klas 1 (VH/TL)
6 september Activiteitendag klas 1 (B/K)
10 september Ouderraad VMBO

Oktober 2019

 
2 oktober 19.30: Ouderavond TL1 / VH1 / Next 1
3 oktober Leerlingen vrij i.v.m. ontwikkeldag voor docenten
  19.30: Ouderavond B1 / K1
7 oktober Uitreiking Groene Vlag
7 t/m 18 oktober Fietscontrole
10 oktober Dag van de Duurzaamheid - Verkoop Doppers
14 oktober 19.30: Ouderavond TL3 / H63 / TL4 / H64
15 oktober 19.30: Ouderavond B2 / K2
16 oktober 19.30: Ouderavond TL2 / H62 / Next 2
17 oktober 19.30: Ouderavond KB 3 en 4
21 t/m 25 oktober Herfstvakantie
28 oktober
Leerlingen toetsvrij
  Schoolfotograaf t/m 31 oktober
29 oktober 18.00: Netwerkbijeenkomst Vrienden van Groevenbeek

November 2019

 
4 t/m 8 november Activiteitenweek 1
5 november 19.30: Ouderraad VMBO
6 november Dankdag
7 november Leerlingen toetsvrij onder- en bovenbouw
11 t/m 22 november Stageweken lj. 4 KBL, E&O, Groen, Zorg&Welzijn
14 november Bedrijfsbezoeken TL4
20 november Jaarlijkse ouderavond ouderraden
25 november t/m 2 december Kijk-en-doedagen Ermelo
27 november 19.30: Voorlichtingsavond doorstroom TL4 naar Havo 4
29 november Sinterklaasviering voor (klein)kinderen personeel

December 2019

 
2 december Leerlingen lesvrij na 13.00 uur
4 december Herkansing schoolfotograaf
  19.30: Ouderavond internationalisering T2 en H62
5 december Uitdelen rapporten leerjaar 1 en 3
10 december 13.30: voortgangsgesprekken mentoren + ouder en leerling (middag en avond)
12 december Kijk-en-doedagen Ermelo speciaal onderwijs
  Rapport uitdelen klas 2 en 4
  Bedrijfsbezoeken TL4
  18.00 - 21.00: Kerstmarkt
20 december 4e lesuur: Kerstvieringen. Leerlingen na de viering vrij
23 december t/m 3 januari Kerstvakantie

Januari 2020

 
6 januari 1e en 2e lesuur: leerlingen lesvrij
Toetsvrij leerlingen onderbouw en bovenbouw
8 januari Leerlingen lesvrij na 13.00 uur
10 januari Rekenexamens klas 4
  15.30: Nieuwjaarsbijeenkomst oud-medewerkers
  18.00 - 21.00: Spreekavond decaan lj. 4
13 januari 30-minutenrooster
  Open Huis VMBO Ermelo
14 januari 19.30: Ouderraad vmbo
15 januari 18.00 - 21.00: Spreekavond decaan lj. 4
16 januari Sportdag lj. 1
  Schaatsen of zwemmen lj. 2
  Beroependag lj. 3
  18.00-21.00: Spreekavond decaan lj. 4

Februari 2020

 
3 februari 19.30: Ouderavond Powercoaching
4 februari 19.30-21.00: Voorlichting vakkenpakket TL2/H62/Next2
5 februari 19.30-21.00: Voorlichting vakkentpakket TL3
10 februari 19.30: Informatie-avond Groevenbeek Next
13 februari 19.30-21.00: Voorlichting vakkenpakket H63
17 februari 19.30: Informatie-avond Groevenbeek Next
19 februari 19.30: Gala bovenbouw
20 februari 1e lesuur leerlingen bovenbouw vrij
20 februari 19.30: Gala onderbouw
21 februari 1e lesuur leerlingen onderbouw vrij
24 t/m 28 februari  Voorjaarsvakantie

Maart 2020

 
2 maart Toetsvrij leerlingen onderbouw en bovenbouw
3 maart 19.30: Voorlichting profielkeuze BL2
4 maart Leerlingen lesvrij vanaf 13.00 uur
5 maart Lesnacht Goed Doel leerlingen bovenbouw
11 maart Biddag
16 t/m 20 maart Activiteitenweek 2
24 maart 19.30: Ouderavond vmbo
30 maart t/m 9 april Stageweken lj. 3 KBL Groen, E&O, Z&W
30 en 31 maart Nederlands Debat klas 4

April 2020

 
1 april Nederlands Debat klas 4
  Taaldorp Duits
2 t/m 16 april CSPE
2 en 3 april Taaldorp Engels
2 april 18.00-21.00: Spreekavond vakkenpakketkeuze TL3
7 april 13.30: Voortgangsgesprekken mentoren + ouders en leerling (middag en avond)
8 april Voorlichting sport-cultuur-techniek
10 april Goede Vrijdag
13 april Paasmaandag
14 april Leerlingen toetsvrij onderbouw en bovenbouw
  13.30: Voortgangsgesprekken mentoren + ouders en leerling (middag en avond
20 april Oefenexamenns BB/KB
22 april Laatste lesdag klas 4
23 april t/m 5 mei Meivakantie
 
Mei 2020

 
 6 mei  Toetsvrij leerlingen onder- en bovenbouw
  Start CSE leerlingen KB / BB
7 mei Start CSE TL
14 mei 18.30 - 20.30: Plantjesmarkt
19 mei 19.30: Ouderraad vmbo
21 mei  Hemelvaartsdag
22 mei  Vrij i.v.m. Hemelvaartsdag
25 mei
Toetsvrij leerlingen onderbouw en bovenbouw
25 mei t/m 29 mei Kampweek lj. 3
25 mei t/m 29 mei Improve Yourself lj. 1 en 2
 
Juni 2020

 
1 juni Pinkstermaandag
2 juni Toetsvrij leerlingen onderbouw en bovenbouw
4 juni Leerlingen lesvrij vanaf 13.00 uur
5 juni 8.30-12.30: Infomarkt MaS lj. 2
10 juni Uitslag CSE
12 juni Rekenexamens (ovb)
24 juni 14.00: Ontvangst nieuwe brugklassers + fotograaf
  19.30: Ontvangst ouders nieuwe brugklassers TL1/VH1/Next1
25 juni 19.30: Ontvangst ouders nieuwe brugklassers B1 / K1
30 juni 19.30: Ouderraad vmbo

Juli 2020

 
2 juli Overgangsvergaderingen
6 t/m 10 juli Activiteitenweek 3
13 t/m 17 juli Organisatieweek: leerlingen lesvrij
14 juli 16.00: Diploma-uitreiking H64
  19.30: Diploma-uitreiking TL4
15 juli 16.00: Diploma-uitreiking B4
  19.30: Diploma-uitreiking K4
17 juli Rapport ophalen lj. 1 t/m 3
20 juli t/m 28 augustus Zomervakantie