Belangrijke data vmbo Ermelo

 

November

 
9 t/m 20 november Stageweek K41, K42, KB43, K44 en K45 KBL E&O, Groen, Zorg&Welzijn
23 november 19.30: Informatieavond Next (online)
25 november Voorlichtingsavond doorstroom TL4 naar H4 (online)
26 november
13.00: Ontwikkelmiddag voor docenten.
Leerlingen vanaf 13.00 lesvrij

December

 
1 december Voortgangsgesprekken mentoren en ouder/leerling  (online)
2 december
1e en 2e lesuur: Herkansingen B3, K3, Next3(kader), B4 en K4
  14.00-15.30: Open lesmiddag sport-cultuur-techniek
8 december Voortgangsgesprekken mentoren en ouder/leerling (online)
9 december 14.00-15.30: Open lesmiddag sport-cultuur-techniek
15 december Voortgangsgesprekken mentoren en ouder/leerling (online)
18 december
4e lesuur: Kerstvieringen bovenbouw, daarna bb lesvrij
  5e lesuur: Kerstvieringen onderbouw, daarna ob lesvrij
21 december t/m 1 januari Kerstvakantie

Januari

 
4 januari Leerlingen toetsvrij
  1e lesuur leerlingen lesvrij
7 januari
13.00: Ontwikkelmiddag voor docenten. Leerlingen vanaf 13.00 lesvrij
 14 januari

Sportdag lj. 1
Schaatsen of zwemmen lj. 2
Beroependag lj. 3

18 januari

Open Huis (online)

27 januari

14.00-15.30: Open lesmiddag Beroepsgericht

Februari

 

1 februari

Ontwikkeldag docenten, leerlingen lesvrij

3 februari

14.00-15.30: Open lesmiddag Next-beroepsgericht

4 februari

Cito-toets Engels KB4 - BB4

10 februari

19.30-21.00: Voorlichtingsavond ouders TL2/H62/Next 2 m.b.t. vakkenpakket leerjaar 3

11 februari

19.30-21.00: Voorlichtingsavond vakkenpakket H63

22 februari t/m 26 februari

Voorjaarsvakantie

Maart

 

1 maart 

Leerlingen toetsvrij

2 maart

13.00: Identiteitsmiddag, leerlingen lesvrij
19.30: Voorlichting profielkeuze BL2

9 maart

Dramavoorstelling H64

10 maart 

Biddag

11 maart

Leerlingen toetsvrij
Activiteitendag Goed Doel klas 1 en 2

24 maart

19.30: Spreekavond vakkenpakket TL3

29 maart t/m 31 maart

Stageweek lj. 3 KBL E&O, Groen, Zorg&Welzijn

31 maart

Paasvieringen
Nederlands Debat klas 4
Taaldorp Duits KB - TL
Taaldorp Engels KB - TL

April

 

1 april t/ 9 april

Stageweek lj. 3 KBL E&O, Groen, Zorg&Welzijn 

2 april

Goede Vrijdag

5 april

Paasmaandag

6 april

Leerlingen toetsvrij 

19 april

19.30: Voorlichting themaklassen 

21 april

18.30-20.30: Plantjesmarkt 

 26 april t/m 7 mei

Meivakantie 

 Mei

 

10 mei

Leerlingen toetsvrij 

11 mei

18.30-20.30: Plantjesmarkt 

13 mei

Hemelvaartsdag 

14 mei

Dag na hemelvaartsdag

17 mei 

Leerlingen toetsvrij

17 mei t/m 28 mei

CSE

24 mei

2e Pinksterdag

25 mei

Leerlingen toetsvrij

Juni

 

11 juni

Rekenexamens lj. 3 en 4 

21 juni

Ontwikkeldag docenten, leerlingen lesvrij

30 juni

19.30: Ontvangst ouders nieuwe brugklassers TL1 / VH1

Juli

 

1 juli

19.30: Ontvangst ouders nieuwe brugklassers B1 / K1

13 juli

16.00: Diploma-uitreiking H64
19.30: Diploma-uitreiking TL4 

14 juli

16.00: Diploma-uitreiking basis
19.30: Diploma-uitreiking kader

16 juli 

Uitdelen rapporten door mentor

19 juli t/m 27 augustus

Zomervakantie