Belangrijke data vmbo Ermelo

 

 December

 

 2 december

Rapporten lj. 1 t/m 3

6 t/m 8 december

Herkansingen klas 4 alle niveaus 

7 december

13.30: Voortgangsgesprekken mentoren en ouders en leerlingen online

14 december

13.30: Voortgangsgesprekken mentoren en ouders en leerlingen (o.v.b.) online

16 december

Rapporten lj. 4

24 december

4e lesuur: kerstvieringen bovenbouw, daarna leerlingen lesvrij o.v.b.
5e lesuur: kerstvieringen onderbouw, daarna leerlingen lesvrij o.v.b. 

27 december t/m 7 januari

Kerstvakantie

Januari

 

10 januari

Leerlingen toetsvrij 

18 januari

Identiteitsmiddag, leerlingen lesvrij

20 januari

Sportdag lj. 1
Schaatsen of zwemmen lj. 2

24 januari

Open Huis VE

27 januari 

3e voorlichting profielkeuze BL2

Februari

 

2 februari

19.30: Voorlichtingsavond vakkenpakket TL3

9 februari

19.30: Voorlichtingsavond ouders TL2/H62/Next2 mbt vakkenpakket klas 3
19.30: Ouderavond over LO2/drama en internationalisering

17 februari

Ontwikkeldag VE, leerlingen lesvrij

22 februari

Avondvoorstelling drama TL4/H64

23 februari

Gala bovenbouw 

24 februari 

Bovenbouw 1e uur lesvrij 

25 februari

Gala onderbouw

28 februari t/m 4 maart

Voorjaarsvakantie

Maart

 

7 maart

Leerlingen toetsvrij

8 maart

19.30: Voorlichting profielkeuze BL2

9 maart

Biddag

10 maart

Leerlingen toetsvrij
19.30: Voorlichting ouders kampweek lj. 3

14 maart

Definitieve profielkeuze klas 2

21 t/m 25 maart

Activiteitenweek 2

22 maart

15.00: Voorstelling podium BK4

19.30: Jaarlijkse ouderavond door gezamenlijke ouderraden

23 maart

19.00: Spreekavond vakkenpakket TL3

28 maart

13.00: Ontwikkelingmiddag VE

29 t/m 30 maart

Herkansingen Basis/Kader 3 Periode 2

31 maart

Rapporten lj. 1,2,3

April

 

4 t/m 14 april

CSPE klas 4
Stageweken klas 3

13 april

Paasvieringen volgens rooster

14 april

Paasvieringen volgens rooster
Uitdelen rapporten lj. 1 t/m 3

15 april

Goede Vrijdag

18 april

2e Paasdag

19 april

Leerlingen toetsvrij
13.30: Voortgangsgesprekken mentoren met ouders en leerlingen (lj. 1 t/m 3)

22 april

Laatste lesdag examenklassen (Efteling)

25 april t/m 6 mei

Meivakantie

9 mei

Leerlingen toetsvrij
Centraal Schriftelijk Examen Basis/Kader t/m 12 mei

12 mei t/m 24 mei

Centraal Schriftelijk Examen 1e tijdvak TL4/H64

26 mei

Hemelvaartsdag

27 mei

Vrij na Hemelvaartsdag

30 mei

Leerlingen toetsvrij

30 mei t/m 3 juni 

Kampweek lj. 3 (o.v.b.)
Improve Yourself lj. 1 en 2 

Juni 

 

6 juni 

2e Pinksterdag 

10 juni 

Informatiemarkt Maatschappelijke Stage 

15 juni 

Uitslag CSE tijdvak 1 

16 juni 

13.00: Ontwikkelmiddag VE 

20 t/m 23 juni 

2e tijdvak CSE 

27 t/m 29 juni 

Activiteitenweek 3 

29 juni 

14.00: Ontvangst nieuwe brugklassers
19.30: Ontvangst ouders nieuwe brugklassers T1/VH1/Next1 

30 juni 

19.30: Ontvangst ouders nieuwe brugklassers B1/K1 

Juli 

 

4  juli 

Leerlingen lesvrij 
Boeken inleveren en ophalen klas 1
Rapport ophalen

4 t/m 8 juli 

Boeken inleveren 

6 juli 

Diploma-uitreiking H64
Diploma-uitreiking TL4 

7 juli

Diploma-uitreiking Basis
Diploma-uitreiking Kader

8 juli

Uitdelen rapporten door mentor

11 juli t/m 19 augustus

Zomervakantie