Belangrijke data tvwo/ath/havo

 

September

 
2 september 14.00 uur ontvangst brugklasleerlingen. Overige klassen de hele dag lesvrij  
3 september Jaaropeningen
Leerlingen vanaf 12.10 uur lesvrij i.v.m. studiemiddag docenten 
4 september Startdag A3
6 september Startdag H3
10 september 19.30 uur ouderavond uitwisseling Essen TV3 en uitwisseling Fulda A3C
11 en 12 september Kamp H2
12 en 13 september Kamp (t)vwo 2
16 september 19.30 uur ouderavond leerjaar 1
17 september 19.30 uur ouderavond Groevenbeek Eigen en ouderavond uitwisseling Beverungen A3D
17 t/m 24 september AH5 naar Toulon
23 september 19.30 uur ouderavond H5/A6
23 t/m 27 september A3C ontvangt Fulda
A3D naar Beverungen 
23 t/m 28 september A5 naar Olot
TV3 naar Essen
24 september 19.30 uur ouderavond H4
26 september 30-minuten rooster i.v.m. studiemiddag docenten. Leerlingen uiterlijk om 13.00 uur vrij
30 september 19.30 uur ouderavond A4/A5
   

 Oktober

 
 1 oktober 19.30 uur ouderavond leerjaar 3
 10 oktober Leerlingen om 13.00 uur vrij i.v.m. studiemiddag docenten 
 11 t/m 18 oktober Toetsweek 1
 15 oktober GP examen TV6
 21 t/m 25 oktober Herfstvakantie
28 oktober Leerlingen lesvrij i.v.m. studiedag docenten
28 oktober t/m 1 november H3C en H3D ontvangen Helmstedt
29 t/m 31 oktober Schoolfotograaf 
29 oktober 19.30 uur ouderavond leerjaar 2 
   

 November 

 
7 november Leerlingen toetsvrij i.v.m. dankdag 6 november
11 november Leerlingen om 13.00 uur vrij i.v.m. rapportvergaderingen 
12 november Leerlingen lesvrij i.v.m. rapportvergaderingen 
  Muziekavond Candle Night
13 en 14 november Leerlingen om 13.00 uur vrij i.v.m. rapportvergaderingen 
19 november 10-minutengesprekken 
20 november 19.30 uur jaarlijkse ouderavond ouderraden 
   

 December

 
11 december Studievoorlichtingsavond H4 Zwolle (facultatief)
18 december Kerstvoorstelling TV3
19 december Kerstmarkt Münster en excursie Luik leerjaar 2
20 december Kerstvieringen 
23 december t/m 3 januari  Kerstvakantie 
   

Januari

 
6 januari Leerlingen toetsvrij en 1e lesuur lesvrij
7 januari 30-minuten rooster i.v.m. studiemiddag docenten. Leerlingen uiterlijk om 13.00 uur vrij
8 t/m 15 januari Toetsweek 2
14 januari Ouderavond profielkeuze A3 en H3
20 januari 30-minuten rooster i.v.m. Open Huis. Leerlingen uiterlijk om 13.00 uur vrij
28 januari 15-minuten gesprekken op verzoek van de mentor
29 januari Eindexamenexpositie beeldende vorming 
31 januari 12.30 uur studievoorlichting Zwolle voor A4 en H4 (verplicht)
   

 Februari

 
3 t/m 7 februari H3B ontvangt Dortmund 
11 februari Muziekexamen A5/6 
13 februari Examen drama A6
19.30 uur beroepenvoorlichting leerjaar 3 en 4 
24 t/m 28 februari  Voorjaarsvakantie
   

Maart

 
2 maart Leerlingen toetsvrij 
2 t/m 6 maart H3C en H3D naar Helmstedt
A3B naar Emlichheim   
5 maart  Leerjaar 3 lesnacht goed doel 
12 maart Leerlingen toetsvrij i.v.m. biddag 11 maart 
12 t/m 14 maart Schooltoneel  
19 maart  30-minuten rooster i.v.m. studiemiddag docenten. Leerlingen uiterlijk om 13.00 uur vrij 
20 t/m 27 maart  Toetsweek 3 
30 maart t/m 3 april H3A ontvangt Alzey
30 maart t/m 4 april  A3A ontvangt Haltern 
   

 April

 
1 april  Examen drama H5 
2 april  10-minuten gesprekken 
7 april Muziekavond Fire Night
7 en 8 april  Leerlingen om 13.00 uur vrij i.v.m. rapportvergaderingen 
9 april  Paasvieringen 
10 april  Goede Vrijdag 
13 april Tweede Paasdag
14 april Leerlingen toetsvrij
23 april t/m 5 mei Meivakantie 
   

Mei

 
6 mei Leerlingen toetsvrij 
7 t/m 25 mei Centraal Schriftelijk Examen 
11 t/m 15 mei Excursieweek leerjaar 4
H3A naar Alzey
H3B naar Dortmund
H3E naar Bad Driburg 
A3C naar Fulda
11 t/m 16 mei TV3A en TV3B ontvangen Essen
21 mei Hemelvaartsdag
22 mei Vrij na Hemelvaartsdag 
25 mei Leerlingen toetsvrij
25 t/m 29 mei A3A naar Haltern 
  A3D ontvangt Beverungen 
   

Juni

 
1 juni Tweede Pinksterdag
2 juni Leerlingen toetsvrij
19.30 uur ouderavond TV1 excursie Newcastle
10 juni Uitslag Centraal Schriftelijk Examen
15 t/m 18 juni Centraal Schriftelijk Examen tweede tijdvak
15 t/m 19 juni H3E ontvangt Bad Driburg
A3B ontvangt Emlichheim
30 juni t/m 7 juli Toetsweek 4
   

 Juli

 
4 t/m 10 juli TV2 naar Hastings
6 t/m 9 juli TV1 naar Newcastle
8 juli 19.30 uur diploma-uitreiking H5
9 juli 19.30 uur diploma-uitreiking A6
9 en 10 juli Activiteitendagen 
13 t/m 17 juli Organisatieweek. Leerlingen lesvrij
17 juli Uitdelen rapporten door mentor
20 juli t/m 28 augustus Zomervakantie