Belangrijke data tvwo/ath/havo

 

April  
11 en 12 april Herkansingen periode 3 en extra herkansing
15 april Goede Vrijdag
18 april Tweede Paasdag
19 april Leerlingen toetsvrij
22 april Laatste lesdag examenklassen
25 april t/m 6 mei Meivakantie
   
Mei  
9 mei Leerlingen toetsvrij
9 t/m 13 mei Excursieweek
12 t/m 30 mei Centraal Eindexamen tijdvak 1
24 mei 19.15: Algemene Ledenvergadering (online)
26 mei Hemelvaartsdag
27 mei Vrij na Hemelvaartsdag
30 mei Leerlingen toetsvrij
   
Juni  
6 juni Tweede Pinksterdag
9 juni Uitslag Centraal Examen tijdvak 1
Leerlingen uiterlijk om 12.00 uur vrij i.v.m. studiemiddag docenten
10 juni Informatiemarkt Maatschappelijke Stage
13 t/m 24 juni Centraal Examen tijdvak 2
15 juni Leerlingen lesvrij (ontwikkeldag docenten)
16 t/m 23 juni Toetsweek 4
29 juni Ontvangst ouders nieuwe brugklassers AH1
   
Juli  
1 juli Uitslag Centraal Examen tijdvak 2
4 t/m 8 juli Organisatieweek, leerlingen lesvrij 
5 t/m 8 juli Centraal Examen tijdvak 3
5 juli Diploma-uitreiking Havo 5
6 juli Diploma-uitreiking Atheneum 6
14 juli Uitslag Centraal Examen tijdvak 3
14 juli Diploma-uitreiking geslaagden tijdvak 3
11 juli t/m
19 augustus
Zomervakantie