Belangrijke data tvwo/ath/havo

 

 April

 
2 april
Goede Vrijdag
5 april
Paasmaandag
6 april

Leerlingen toetsvrij
Herkansingen havo 5/atheneum 6

8 april

Cambridge examen TV3
Debatdag havo 4

15 april

Herkansingen periode 3 atheneum 4/atheneum 5 en havo 4

20 april

18.00 uur 10-minutengesprekken (online)

23 april

Laatste lesdag examenklassen 

26 april t/m 7 mei
Meivakantie
   

 Mei

 
10 mei

Leerlingen toetsvrij
13.30-15.45: IB examen Paper 1 TV6

13 mei
Hemelvaartsdag
14 mei
Dag na Hemelvaartsdag
17 mei

Leerlingen toetsvrij

17 mei t/m 1 juni
Centraal Schriftelijk Examen
24 mei
Pinkstermaandag
25 mei
Leerlingen toetsvrij
   

 Juni

 
14 t/m 25 juni

Tweede tijdvak CSE

15 juni

30-minutenrooster i.v.m. studiemiddag docenten. Leerlingen uiterlijk om 13.00 uur vrij

29 juni t/m 6 juli
Toetsweek 4
   
 Juli  
6 t/m 9 juli Derde tijdvak CSE
12 t/m 16 juli
Organisatieweek. Leerlingen lesvrij
19 juli t/m 27 augustus
Zomervakantie