Belangrijke data tvwo/ath/havo

 

December  
20 t/m 22 december TV3 voorstellingen
24 december Kerstvieringen
27 december t/m
7 januari
Kerstvakantie
   
Januari  
10 januari Leerlingen toetsvrij
14 t/m 21 januari Toetsweek 2
17 januari 19.30: Ouderavond leerjaar 3 profielkeuze
   
Februari  
15 t/m 17 februari 30-minutenrooster i.v.m. driehoeksgesprekken 
15 februari 15-minutengesprekken op verzoek van de mentor
28 februari t/m
4 maart

Voorjaarsvakantie

   
Maart  
7 maart Leerlingen toetsvrij
9 maart Biddag
10 maart Leerlingen toetsvrij
17 maart Geen lessen i.v.m. studiedag docenten
18 t/m 25 maart Toetsweek 3
 31 maart  19.30: Jaarlijkse ouderavond door gezamenlijke ouderraden
April  
15 april Goede Vrijdag
18 april Tweede Paasdag
19 april Leerlingen toetsvrij
22 april Laatste lesdag examenklassen
25 april t/m 6 mei Meivakantie
   
Mei  
9 mei Leerlingen toetsvrij
9 t/m 13 mei Excursieweek
12 t/m 30 mei Centraal Eindexamen tijdvak 1
26 mei Hemelvaartsdag
27 mei Vrij na Hemelvaartsdag
30 mei Leerlingen toetsvrij
   
Juni  
6 juni Tweede Pinksterdag
15 juni Uitslag Centraal Examen tijdvak 1
Leerlingen uiterlijk om 12.00 uur vrij i.v.m. studiemiddag docenten
16 t/m 23 juni Toetsweek 4
20 t/m 23 juni Centraal Examen tweede tijdvak 
   
Juli  
1 juli Uitslag Centraal Examen tijdvak 2
4 t/m 8 juli Organisatieweek, leerlingen lesvrij 
4 juli Diploma-uitreiking Havo 5
5 juli Diploma-uitreiking Atheneum 6
11 juli t/m
19 augustus
Zomervakantie