Vacatures

 

Christelijk College Groevenbeek is een brede school met alle leerroutes: van vmbo basis met leerwegondersteuning tot en met tweetalig vwo. Groevenbeek heeft twee locaties, in Ermelo en Putten.

De locatie Ermelo bestaat uit twee gebouwen die aan elkaar vastzitten: een gebouw voor de leerlingen van tvwo/atheneum/havo (1350 leerlingen) en een gebouw voor de leerlingen van het vmbo (1150 leerlingen). In beide afdelingen werken ongeveer 110 medewerkers.

De locatie Putten is een kleinschalige school en telt 450 leerlingen en 50 medewerkers.

Mede door de rustige omgeving van de locaties en de verdeling in overzichtelijke afdelingen biedt de school een veilig en sfeervol leefklimaat.

 

Groevenbeek is een open christelijke school met de bijbel als inspiratiebron en richtingwijzer.
Ons doel is de vorming van evenwichtige mensen met durf en vertrouwen, die maatschappelijk betrokken zijn en zich gedragen als verantwoordelijke wereldburgers.


Onze kernwaarden zijn: veelzijdig – vriendelijk – vertrouwen.

  • Groevenbeek is veelzijdig: een breed onderwijsaanbod, veel keuzemogelijkheden, bruisend van activiteiten, oog voor de vele talenten van onze leerlingen, brede vorming.
  • Groevenbeek heeft een vriendelijke en tegelijk duidelijke pedagogische sfeer en staat voor persoonlijke aandacht en ondersteuning, goede samenwerking en een prettige werksfeer.
  • Groevenbeek staat voor vertrouwen in de mogelijkheden van onze leerlingen, de samenwerking met de ouders en de deskundigheid en betrokkenheid van onze medewerkers, met de bijbel als inspiratiebron en richtingwijzer.

Wij verwachten van onze medewerkers dat zij meehelpen om de christelijke identiteit van de school gestalte te geven en dat zij zich gedragen overeenkomstig onze kernwaarden.

Wij zoeken medewerkers die bij voorkeur betrokken zijn bij een kerk of christelijke geloofsgemeenschap. Medewerkers dienen in elk geval een persoonlijke binding met het christelijk geloof te hebben. Voor nieuwe docenten is een voorwaarde, dat zij in oprechtheid en persoonlijke betrokkenheid een dagopening kunnen verzorgen, waarin Bijbellezing en gebed een plaats hebben.

 

Leren doen we samen:

De slogan van de school is: leren doen we samen. Dit betekent dat we het belangrijk vinden dat leerlingen en  docenten goed samenwerken. We bedoelen met de slogan ook dat we goede contacten en samenwerking tussen de school en de ouders heel belangrijk vinden.

 

Voor docentenfuncties hebben wij het volgende te bieden (tenzij anders vermeld):

  • Datum indiensttreding z.s.m., tenzij anders bij de vacature vermeld;
  • Tijdelijke benoeming met uitzicht op vast dienstverband;
  • Vervangingen: Tijdelijke benoeming voor de duur van de vervanging;
  • Functieschaal docenten LB. Voor ervaren docenten is een hogere inschaling bespreekbaar;
  • Coaching van nieuw benoemden;
  • De CAO-Voortgezet Onderwijs is van toepassing  >>> CAO-VO .

Er kan ook naar een deel van of een combinatie van vacatures gesolliciteerd worden.

 

>>> klik hier voor openstaande vacatures

 

Meer weten?

Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van den Noort, hoofd personeelszaken,

tel. 0341 - 27 49 56.

 

 

Sollicitaties bij voorkeur via de link bij de betreffende  vacature.

Een open sollicitatie kunt u mailen aan:

Christelijk College Groevenbeek

t.a.v. de heer drs. L.C. Duifhuizen, college van bestuur,

E-mail personeelszaken: pz@groevenbeek.nl