Komend schooljaar maximum aantal eerste klassen op Groevenbeek

Al jarenlang is Christelijk College Groevenbeek een groeiende en bloeiende school. Steeds meer leerlingen uit groep 8 kiezen voor Groevenbeek en daar zijn we uiteraard trots op. Het gevolg is wel dat er daardoor sprake is van structureel ruimtegebrek. Voor schooljaar 2024-2025 stelt Groevenbeek daarom een maximum aan het aantal eerste klassen. Deze keuze kan tot gevolg hebben dat er geloot moet worden.

 

Wat zijn de uitgangspunten van een eventuele loting?

 1. Leerlingen die wonen in de gemeente Ermelo en de gemeente Putten, worden buiten de loting gehouden. Voor deze leerlingen start direct de toelatingsprocedure.
 2. Er is ruimte voor 28 brugklassen (682 leerlingen) voor het komende schooljaar. Als er niet meer leerlingen worden aangemeld dan in 28 brugklassen geplaatst kunnen worden, worden alle leerlingen meegenomen in de toelatingsprocedure. Een loting is dan niet nodig.

Wat als uw kind niet in de gemeente Ermelo of Putten woont?

 1. Als uw kind kiest voor Groevenbeek, dan moet u uw kind in verband met deze loting aanmelden bij twee scholen: bij Groevenbeek én bij een andere middelbare school van uw keuze.
 2. U meldt uw kind bij Groevenbeek aan voor één studierichting en op één locatie (Ermelo of Putten). Er wordt per studierichting en locatie geloot.
 3. Het aanmeldingsformulier wordt voor de kerstvakantie naar de basisscholen verstuurd. U ontvangt deze van de leerkracht. U vult deze in en levert het formulier in bij de leerkracht van groep 8. De basisschool levert de formulieren uiterlijk 1 april 2024 in bij de middelbare scholen. De volgorde waarin Groevenbeek de aanmeldingsformulieren van de basisschool ontvangt, heeft geen invloed op de loting.
 4. Als een loting nodig is, zal deze plaatsvinden op vrijdag 19 april 2024. De loting wordt uitgevoerd door notaris mr. J. de Lange van De Lange & Kortland notarissen in Putten. De notaris stelt daarnaast de volgorde van een reservelijst vast.
 5. U ontvangt op 19 april 2024 bericht via de mail over de uitslag. U neemt in alle gevallen contact op met de andere middelbare school.
  1. Als uw kind is ingeloot, start daarna de toelatingsprocedure bij Groevenbeek en laat u de andere middelbare school weten dat u voor Groevenbeek kiest.
  2. Als uw kind is uitgeloot, neemt u contact op met de andere middelbare school om daar de aanmelding te bevestigen.
 6. Is uw kind ingeloot voor de studie van zijn/haar keuze op Groevenbeek, maar kiest u toch voor een andere school? Dan vragen wij aan u of u dit ons zo snel mogelijk wilt laten weten.

Wilt u meer weten over alles wat Groevenbeek te bieden heeft?

Op donderdag 5 oktober 2023 organiseren we één algemene digitale informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s). Deze avond vertellen we u meer over alle vormen van onderwijs en ondersteuning van zowel Ermelo als Putten. Ook de loting zal hier aan bod komen. De eerder gecommuniceerde data in de scholengids (2, 3 en 4 oktober) komen te vervallen. Op groevenbeek.nl/informatieavond vindt u meer informatie over hoe u online kunt deelnemen.

Als er na de informatieavond nog vragen zijn, kunt u deze mailen naar [email protected]. De officiële procedure is te vinden via deze link.