Maatschappelijke stage

Alle leerlingen van vmbo 3, tvwo 4, atheneum 4 en havo 4 volgen een maatschappelijke stage. Het doel van de maatschappelijke stage is dat leerlingen door vrijwilligersactiviteiten kennis maken met allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving. De leerlingen worden uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan, iets voor een ander te doen, verantwoordelijkheid op zich te nemen en kennis te maken met onbekende aspecten van de samenleving. De maatschappelijke stage past goed bij het motto van Groevenbeek: ‘leren doen we samen’.

 

Vacatures

Op de website Mas4you (www.mas4you.nl) is meer informatie te vinden over de MAS en de vacatures. De leerling heeft wel een account nodig om de vacatures in te zien.

 

Voorbeelden

  • Voorlichting geven voor een vrijwilligersorganisatie
  • Leden werven voor een vereniging of stichting
  • Eén middag/avond in de week gaan zwemmen met lichamelijk gehandicapten
  • Werken bij een callcenter voor het werven van leden voor een ideële organisatie
  • Oude mensen/eenzamen/zieken bezoeken
  • Computercursus geven aan ouderen
  • Boodschappen doen voor en rondje wandelen met bejaarden/gehandicapten
  • Koken in een inloophuis voor daklozen

 

Organisatie

Om de stage goed te laten verlopen, wordt de leerling vanuit school begeleid door zijn of haar mentor. Daarnaast heeft Groevenbeek een stagebureau, dat de databank van stageplaatsen beheert en nieuwe contacten onderhoudt. In de regel zoekt de leerling via dit stagebureau een stageplaats. De leerling houdt tijdens de stage een logboek bij en maakt achteraf een stageverslag. Door de begeleider van de instelling wordt een beoordelingsformulier ingevuld. Deze stage is voor alle leerlingen een verplicht onderdeel van het schoolprogramma.

 

Omvang

De omvang van de maatschappelijke stage is vastgesteld op 30 uur voor alle schooltypen (vmbo, havo en vwo). Het gaat om 30 uur daadwerkelijke stage.

 

Contact

Wanneer een instelling vragen heeft over de maatschappelijke stage of stageplaatsen wilt aanmelden voor de databank van het stagebureau kan contact worden opgenomen met de coördinator, mw. Roelie Bakker.

 

Coördinator stagebureau

      

mw. R. Bakker

kamer 292

Tel.: (0341) 27 49 50

brr@groevenbeek.nl