Missie

  

Visie

  • Groevenbeek staat voor een vriendelijk en duidelijk pedagogisch klimaat, waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt en zich rechtvaardig gedraagt. 
  • Groevenbeek biedt onderwijs dat alle leerlingen stimuleert om hun talenten optimaal te ontwikkelen, uitstekende prestaties te leveren en zelf verantwoordelijkheid te dragen. 
  • Groevenbeek houdt actief rekening met verschillen tussen leerlingen en biedt alle leerlingen passende en deskundige ondersteuning. 
  • Groevenbeek heeft een professionele schoolcultuur, waarin alle medewerkers zich inspannen om de kwaliteit van hun werk te verbeteren.

Een belangrijke afspraak

Een leerling van onze school heeft er recht op door personeel en medeleerlingen zorgvuldig en met respect behandeld te worden. Van een leerling van onze school wordt gevraagd personeel en medeleerlingen zorgvuldig en met respect te behandelen.

Onze slogan

'Leren doen we samen' geldt ook voor de contacten tussen onze school en de ouders, want ook die wederzijdse samenwerking vinden wij heel belangrijk.