iPad en laptop

In het schooljaar 2022-2023 ontvangen leerlingen van leerjaar 1 ontvangen een iPad. De school vraagt hiervoor drie jaar lang een eigen bijdrage van 75 euro per jaar. Na 3 jaar is de iPad eigendom van de leerling. De leerlingen van leerjaar 4 atheneum en havo ontvangen een laptop. Ook hiervoor wordt drie keer een bijdrage van 75 euro gevraagd.

Voor de exacte voorwaarden, de afhandeling van eventuele schades of overname van de iPad en laptop bij tussentijdse beëindiging van de schoolloopbaan wordt verwezen naar de bruikleenovereenkomst.

Laptops in de brugklas 2023-2024

Vanaf schooljaar 2023-2024 ontvangen alle brugklassen een laptop en wordt er niet langer met iPads gewerkt. Groevenbeek werkt voor de verspreiding van laptops samen met The Rent Company. Meer informatie over de laptops en deze samenwerking is te vinden via deze link.