iPad en laptop

 

Alle leerlingen van leerjaar 1 ontvangen een iPad. De school vraagt hiervoor drie jaar lang een eigen bijdrage van 75 euro per jaar. Na 3 jaar is de iPad eigendom van de leerling.

De leerlingen van leerjaar 4 atheneum en havo ontvangen een laptop. Ook hiervoor wordt drie keer een bijdrage van 75 euro gevraagd.


Voor de exacte voorwaarden, de afhandeling van eventuele schades of overname van de iPad en laptop bij tussentijdse beëindiging van de schoolloopbaan wordt verwezen naar de bruikleenovereenkomst.