Missie

Groevenbeek is een open christelijke school met de bijbel als inspiratiebron en richtingwijzer. Ons doel is de vorming van evenwichtige mensen met durf en vertrouwen, die maatschappelijk betrokken zijn en zich gedragen als verantwoordelijke wereldburgers.

Visie

  • Groevenbeek staat voor een vriendelijk en duidelijk pedagogisch klimaat, waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt en zich rechtvaardig gedraagt.
  • Groevenbeek biedt onderwijs dat alle leerlingen stimuleert om hun talenten optimaal te ontwikkelen, uitstekende prestaties te leveren en zelf verantwoordelijkheid te dragen.
  • Groevenbeek houdt actief rekening met verschillen tussen leerlingen en biedt alle leerlingen passende en deskundige ondersteuning.
  • Groevenbeek heeft een professionele schoolcultuur, waarin alle medewerkers zich inspannen om de kwaliteit van hun werk te verbeteren.

Kernwaarden

Als we in een paar woorden samenvatten waar Groevenbeek voor staat, komen we uit bij drie begrippen: veelzijdig - vriendelijk - vertrouwen

Veelzijdig

Op Groevenbeek is veel te kiezen. We bieden veel soorten onderwijs en allerlei keuzevakken. Er valt veel te beleven, de school bruist van de activiteiten. Onze leerlingen kunnen allerlei talenten ontwikkelen en krijgen een brede vorming.

Vriendelijk

Op Groevenbeek gaan we op een vriendelijke manier met elkaar om. We hebben persoonlijke aandacht voor onze leerlingen en geven de ondersteuning die ze nodig hebben. We vinden goede samenwerking en een prettige werksfeer belangrijk. Want: leren doen we samen.

Vertrouwen

Op Groevenbeek hebben we vertrouwen in wat onze leerlingen kunnen. We vertrouwen op een goede samenwerking met de ouders. We vertrouwen op de deskundigheid en de betrokkenheid van alle medewerkers. Vertrouwen is heel belangrijk in de bijbel, onze inspiratiebron en richtingwijzer.

Slogan

De slogan van de school is: 'leren doen we samen'. We vinden het belangrijk dat leerlingen en docenten echt samenwerken en samen verantwoordelijk zijn voor de resultaten. 'Leren doen we samen' geldt ook voor de contacten tussen onze school en de ouders, want ook die wederzijdse samenwerking vinden wij heel belangrijk.