Maatschappelijke stage

 

'Je krijgt er geen geld voor, maar je wordt er wel rijk van​'.

 

Wat is een maatschappelijke stage?

Een maatschappelijke stage is een vorm van leren buiten de school, waarbij je als leerling door middel van vrijwilligerswerk kennismaakt met allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving. Je wordt met de maatschappelijke stage uitgedaagd te leren van een activiteit voor een ander, verantwoordelijkheid op je te nemen en kennis te maken met onbekende aspecten van de samenleving. De maatschappelijke stage is een mooie vorm van de slogan van Groevenbeek 'Leren doen we samen!'

Vrijwilligerswerk in het kader van een maatschappelijke stage kan je als leerling voorbereiden op een volwaardige deelname aan de samenleving en inhoud geven aan het begrip burgerschap. Je kunt tijdens de maatschappelijke stage een indruk opdoen van wat er zoal gebeurt in een instelling of organisatie, waarbij je je tevens een aantal vaardigheden eigen maakt. 

 

Waarom een maatschappelijke stage?

Tijdens de maatschappelijke stage kun je veel leren, op het gebied van kennis, houding en vaardigheden. Je leert:  

- Verantwoordelijkheid nemen

- Jezelf ontwikkelen

- Inzicht krijgen in je plek in de maatschappij

- Kunnen omgaan met verschillende stijlen van leidinggeven

- Kunnen omgaan met de cultuur van een organisatie of instelling

- Leggen en onderhouden van sociale contacten

 

Afspraken

Bij de maatschappelijke stage op Groevenbeek horen een aantal afspraken

1. Het vrijwilligerswerk omvat minimaal 30 uur aan activiteiten;

2. Een onderdeel van de maatschappij waarin leerlingen relatief onbekend zijn (dat maakt het tot een leerervaring);

3. Een plek waar je op vrijwillige basis iets voor anderen kunt betekenen;

4. Stage die buiten de lessen om vervuld wordt.

 

Wanneer de stageplek aan alle vier de punten voldoet, is deze geschikt voor maatschappelijke stage.

 

Voorbeelden

- Voorlichting geven voor een vrijwilligersorganisatie

- Leden werven voor een vereniging of stichting

- Eén middag/avond in de week gaan zwemmen met lichamelijk gehandicapten

- Werken bij een callcenter voor het werven van leden voor een ideële organisatie

- Oude mensen/eenzamen/zieken bezoeken

- Computercursus geven aan ouderen

- Boodschappen doen voor en rondje wandelen met bejaarden/gehandicapten

- Koken in een inloophuis voor daklozen

 

Een stageplaats vinden

Een stageplaats vind je via de mas4you site. Kijk op >> www.mas4you.nl