Maatschappelijk beraad: aanmelden

 

Op dinsdag 22 mei organiseren de Raad van Toezicht en de directie van Groevenbeek een breed maatschappelijk beraad. Hiervoor worden uitgenodigd: de leden van de vereniging voor christelijk voortgezet onderwijs te Ermelo, de Vrienden van Groevenbeek en vertegenwoordigers van politieke partijen, kerken, basisscholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen.

 

Het maatschappelijk beraad heeft dit keer geen centraal thema. We hebben gekozen voor een opzet met ‘workshops’ waarin het gaat om de dialoog. In elke workshop gaat een lid van de schoolleiding met de aanwezigen in gesprek over een onderwerp dat voor de school en de voor maatschappelijke omgeving van belang is.

Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:

- 19.45 - 20.00 uur: inloop

- 20.00 - 20.15 uur: welkom en uitleg

- 20.15 - 20.55 uur: workshops ronde 1

- 21.00 - 21.40 uur: workshops ronde 2

- 21.40 - 22.00 uur: hapje en drankje

 

De workshops gaan over de volgende onderwerpen

1. Een christelijke school

2. Onderwijsvernieuwing

3. Leerlingenzorg

4. Internationalisering

5. ICT in het onderwijs

6. Duurzaamheid

7. School en bedrijfsleven

 

Om de avond goed te laten verlopen is het nodig dat we weten hoeveel genodigden welke workshops willen bijwonen. Daarom vragen wij u om zich middels onderstaand formulier aan te melden en op te geven welke workshops u wilt bijwonen (u kunt zich ook beperken tot één workshop). 

 

Een christelijke school
Onderwijsvernieuwing
Leerlingenzorg
Internationalisering
ICT in het onderwijs
Duurzaamheid
School en bedrijfsleven
vijf plus drie =

* Deze velden zijn verplicht.