Berichtgeving i.v.m. coronavirus

 

update 5 juni

Spreekuur CJG

Vanaf donderdag 11 juni zullen de jeugd- en gezinswerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin te Ermelo weer aanwezig zijn voor de spreekuren op de donderdagochtenden op Groevenbeek tussen 9.00-11.30 in kamer 211.

Wegens de coronarichtlijnen is het wenselijk dat afspraken vooraf ingepland worden.

>> klik op dit bestand voor uitgebreidere informatie

 


update 28 mei

We gaan weer beginnen

Dinsdag 2 juni gaan we starten met lesgeven op school. Een spannend moment maar waar we zeker ook naar uitkijken. Het is te lang stil geweest in school.
We denken dat we heel veel zaken goed hebben doordacht en hebben geregeld. Vandaag hebben de leerlingen informatie ontvangen over hoe het 'nieuwe normaal' op Groevenbeek eruit komt te zien.

 

We beginnen dinsdag 2 juni met lesgroep B. De aangepaste lestijden zijn:

1e lesuur: 08.30 - 09.10 uur

2e lesuur: 09.10 - 09.50 uur

3e lesuur: 09.50 - 10.30 uur

Pauze (in het lokaal): 10.30 - 10.50 uur

4e lesuur: 10.50 - 11.30 uur

5e lesuur: 11.30 - 12.10 uur

6e lesuur: 12.10 - 12.50 uur

Pauze (in het lokaal): 12.50 - 13.10 uur

7e lesuur: 13.10 - 13.50 uur

8e lesuur: 13.50 - 14.30 uur

 

>> brief leerlingen afd. tvwo/ath./havo

>> brief leerlingen afd. vmbo Ermelo

>> brief leerlingen afd. vmbo Putten

 


update 23 mei

Mondkapjes verplicht op veerpont Zeewolde

Het service team Veerdienst Zeewolde Horst meldt het volgende:

Naar aanleiding van de versoepelde maatregelen m.b.t. het coronavirus heeft de overheid besloten het dragen van mondkapjes per 1 juni te verplichten op de veerponten.

Naast het verplichte gebruik van mondkapjes, zijn wij ook genoodzaakt om anderhalve meter per persoon te hanteren. Het aantal reizigers per overtocht zal door de bemanning worden bepaald en aangegeven.

Door de richtlijnen van het RIVM op te volgen zal de wachttijd hoger oplopen dan reizigers gewend zijn. Wij willen reizigers adviseren een tocht eerder te pakken, zodat zij toch op tijd en veilig aankomen op hun bestemming.

 


update 20 mei

Gisteren heeft de premier bekend gemaakt dat de leerlingen in het voortgezet onderwijs na 1 juni weer naar school mogen. Daar zijn we blij mee, want digitaal onderwijs gaat over het algemeen best goed, maar onderwijs op school heeft toch echt de voorkeur.

In onderstaande brieven aan ouders en leerlingen wordt uitgelegd hoe we het gaan organiseren en welke maatregelen genomen worden.

 

>> brief aan de leerlingen

>> brief aan de ouders

 


update 22 april

Hoe verder dit schooljaar?

Vandaag heeft de directie na overleg met de Medezeggenschapsraad een aantal besluiten genomen over de gang van zaken in de laatste maanden van dit schooljaar.

Leerlingen en ouders hebben een brief gekregen met uitleg over o.a. 
- het evalueren van de leervorderingen, 
- adviesgesprekken van de mentoren met de leerlingen en hun ouders in relatie met de overgang
- PTA-toetsen voor vmbo 3, havo 4 en vwo 5.

 

>> brief aan de ouders

 


update 16 april

Terugbetalingsregeling excursies

Door de maatregelen rond het coronavirus moesten meerdaagse en eendaagse excursies en uitwisselingen worden gecanceld. In onderstaande brief die vandaag naar alle ouders/verzorgers is verstuurd wordt de terugbetalingsregeling toegelicht.

>> brief aan de ouders i.v.m. terugbetaling ouderbijdrage excursies en uitwisselingen

 


update 15 april

Afronding schoolexamens

Vandaag hebben de examenkandidaten en hun ouders/verzorgers een brief ontvangen over de afronding van het schoolexamen in de maand mei en over de slaag-zakregeling.

 

>> brief examenkandidaten atheneum/havo

>> examenrooster atheneum/havo

>> brief examenkandidaten vmbo Ermelo

>> brief examenkandidaten vmbo Putten

 


update 6 april

Contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin
Normaal gesproken is er op Groevenbeek elke donderdagochtend een inloopspreekuur van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Nu de school gesloten is zijn de jeugd- en gezinswerkers van het CJG die verbonden zijn aan school zijn op donderdag van 09.00 - 11.30 uur telefonisch beschikbaar. 

Als leerlingen / ouders gebruik willen maken van dit spreekuur kunnen ze een belafspraak maken via het volgende telefoonnummer: 06-13968486.  Dat mag zowel via een telefoontje als via een appje. Ze worden dan tijdens het spreekuur, op de afgesproken tijd, gebeld door de jeugd- en gezinswerker.  Leerlingen en ouders kunnen met al hun vragen bij hen terecht. 

Als school zijn we blij met deze geboden contactmogelijkheid omdat we weten dat deze periode van maatregelen tegen Corona veel vraagt van de gezinnen.

 


update 1 april

Les op afstand tot de meivakantie
Gisteren maakte de regering bekend dat de scholen gesloten blijven tot na de meivakantie. Dit betekent dat we les blijven geven op afstand (via Teams) volgens het halfuurrooster.
Op goede vrijdag 10 april en tweede paasdag 13 april zijn er geen digitale lessen.
Tijdens de meivakantie, van donderdag 23 april t/m dinsdag 5 mei, zijn er ook geen lessen.

Schoolexamen
Teamleiders en secretarissen eindexamen maken individuele afspraken met leerlingen voor inhaaltoetsen e.d. We geven tot 6 mei geen toetsen aan groepen leerlingen. We wachten op de landelijke slaag-zakregeling en de herkansingsregeling. Als die regelingen bekend zijn en we weten hoe het na 6 mei gaat, maken we een programma om het schoolexamen af te ronden. Daar hebben we tot begin juni de tijd voor.

Mailing
Vandaag zijn brieven verstuurd naar alle leerlingen en ouders.

>> brief aan alle ouders

>> brief aan alle leerlingen

 


update 24 maart

Examens
Vandaag maakte de minister bekend dat de centrale eindexamens dit schooljaar niet doorgaan. Dit besluit heeft de volgende consequenties.

1. De schoolexamen-toetsen die deze week en volgende week op school afgenomen zouden worden, stellen we uit. Het geeft te veel risico’s om de leerlingen naar school te laten komen. We zoeken naar andere mogelijkheden. Uiterlijk op 6 april horen de leerlingen hoe het verder gaat met de schoolexamen-toetsen.

2. De schoolexamen-toetsen die op afstand worden afgenomen (via internet) gaan wel door volgens schema.

3. Er komen inhaalmomenten en herkansingen voor de schoolexamens. Mededelingen daarover volgen uiterlijk op 6 april.

4. Het centraal schriftelijk eindexamen (CSE) in mei gaat niet door.
Ook het centraal praktisch eindexamen (CSPE) in het vmbo vervalt.

5. Alle leerlingen van wie aan het eind van het schooljaar de gemiddelde resultaten van de schoolexamens voldoende zijn krijgen in juli een volwaardig diploma, waarmee ze naar een vervolgopleiding kunnen.

Spreekavonden

Voor de komende weken staan in enkele afdelingen spreekavonden en
10-minutengesprekken in de planning. Die gaan in deze vorm niet door.
De mentoren zullen op andere manieren contact met de ouders en verzorgers hebben.

 

>> brief aan de examenkandidaten

 


update 23 maart

Werken met aangepast lesrooster, contact via Teams
Met ingang van woensdag 25 maart gaan we werken volgens het rooster zoals het in Magister staat. We passen wel de tijden aan: we beginnen om 9 uur en gaan door tot 12.30 uur. Alle lessen na het 6e lesuur vervallen. Een les duurt 30 minuten. Het lesschema wordt:
1e uur   9.00 –   9.30 uur
2e uur   9.30 – 10.00 uur
3e uur 10.00 – 10.30 uur

Pauze

4e uur 11.00 – 11.30 uur
5e uur 11.30 – 12.00 uur
6e uur 12.00 – 12.30 uur

De docent zet in Magister wat hij/zij in een bepaald lesuur van de leerlingen verwacht.
Het contact verloopt via de app Teams op de iPad.

Geen formele toetsing
Zolang de school gesloten is en er geen gewone lessen zijn, worden geen toetsen afgenomen waarvoor de leerlingen een cijfer krijgen dat meetelt voor de overgang. (Een uitzondering geldt voor de eindexamenklassen.) Docenten mogen in deze periode alleen proeftoetsen geven. Als de school weer open gaat zullen we overleggen hoe we de toetsing en de overgang het beste kunnen regelen.

Alle excursies en uitwisselingen vervallen
Alle meerdaagse en eendaagse excursies en alle uitwisselingen die tot aan de zomervakantie gepland zijn vervallen definitief.

Mailing

Er zijn vandaag brieven verstuurd naar leerlingen en ouders waarin deze besluiten zijn meegedeeld.

>> brief aan alle ouders

>> brief aan alle leerlingen

>> bijlage voor de leerlingen (tips voor werken in Teams)

 


update 19 maart

Vandaag zijn er per e-mail weer verschillende brieven naar de ouders verstuurd. Een algemene brief naar alle ouders/verzorgers met een update en brieven met informatie over de toetsen die de leerlingen van de eindexamenklassen volgende week gaan maken.

>> brief aan alle ouders/verzorgers

>> brief aan de ouders van de leerlingen van havo-5 en atheneum-6

>> brief over toetsen van de niet examenklassen afdeling ath./havo

>> brief aan ouders van de examenklassen van de afdeling vmbo Ermelo

>> brief aan ouders van de examenklassen van de afdeling vmbo Putten

 


update 18 maart

De examenleerlingen van tvwo, atheneum en havo hebben vandaag een rooster gekregen van de toetsweek die op maandag 23 maart begint. De examenleerlingen van vmbo Ermelo en vmbo Putten krijgen op donderdag 19 maart informatie per mail. Ook voor hen zijn er vanaf maandag toetsen. De toetsroosters komen ook in Magister te staan.

We hanteren de richtlijnen van het RIVM.  Deze houden in dat alleen leerlingen zonder gezondheidsklachten naar school mogen komen. We blijven tenminste 1,5 meter uit elkaar. Groepen zitten zoveel mogelijk verspreid door het gebouw. Na afloop van een toets verlaten de leerlingen snel de school. Voor leerlingen die op dezelfde dag een tweede toets moeten maken kunnen gebruik maken van stiltelokalen. Lokalen en computers worden na elk schoolexamen goed schoongemaakt.

Examenleerlingen die ziek zijn of in quarantaine thuis zitten en daardoor geen toetsen kunnen maken, melden dit per mail aan hun teamleider.

Voor ouders is de mentor van hun zoon of dochter de contactpersoon van de school.

Vragen over ICT worden beantwoord door de servicedesk (servicedesk@groevenbeek.nl). Het programma Get-iT (dat op de iPads van de leerlingen staat en dat via de website te vinden is) biedt veel handleidingen en andere nuttige informatie over ICT-zaken.

 


update 17 maart

De minister heeft vandaag een aantal maatregelen rond de examens bekend gemaakt.
Deze komen in het kort hier op neer:

 

- Schoolexamens en praktijkexamens (CSPE) mogen vanaf 18 maart op school afgenomen worden, onder de voorwaarden die het RIVM stelt.

- Alleen leerlingen die volledig klachtenvrij zijn mogen daaraan deelnemen. Leerlingen die niet naar school mogen krijgen de gelegenheid om op een later tijdstip het schoolexamen af te ronden.

- De periode waarin de schoolexamens mogen worden afgenomen wordt verlengd. De scholen mogen de cijfers wat later aanleveren.


In de media wordt ten onrechte gemeld dat de eindexamenkandidaten weer gewoon les kunnen krijgen. Afgezien van de examens mogen de scholen uitsluitend onderwijs op afstand aanbieden.

Op basis van deze richtlijnen zal de schoolleiding uiterlijk op 19 maart bekend maken hoe we op Groevenbeek de school- en praktijkexamens gaan uitvoeren. De betreffende leerlingen krijgen z.s.m. alle informatie die zij nodig hebben.

 


update 16 maart

De schoolleiding heeft maandagochtend intensief overleg gehad over allerlei zaken die geregeld moeten worden.

Dit overleg heeft weer belangrijke nieuwe informatie en afspraken opgeleverd die we kunnen delen met ouders/verzorgers en leerlingen. De ouders/verzorgers hebben vandaag via de e-mail een update ontvangen.

>> brief aan alle ouders/verzorgers

>> bijlage ouders/lln. afdeling tvwo/atheneum/havo

>> bijlage ouders/lln. afdeling vmbo Ermelo

>> bijlage ouders/lln. afdeling vmbo Putten

 


update 15 maart

Op 15 maart heeft de regering besloten om alle scholen tot nader order te sluiten. 
Met ingang van maandag 16 maart stoppen we dus voorlopig met alle lessen, stages, excursies en andere reguliere onderwijsactiviteiten.
De ouders en verzorgers hebben een mail gekregen met iets meer informatie.

>> klik op deze link voor de brief aan de ouders


Er volgen zo spoedig mogelijk nadere mededelingen over activiteiten (examens, toetsen) die wel doorgaan en over onderwijs op afstand.

De schoolleiding