Open dagen

 In de maand januari zijn de Open Dagen van Groevenbeek:

  • 15 jan. 2018: open huis afdeling tvwo/atheneum/havo (18.30 - 21.00 uur)
  • 22 jan. 2018: open huis afdeling vmbo Ermelo (18.30 - 21.00 uur)
  • 29 jan. 2018: open huis afdeling vmbo Putten (18.30 - 20.30 uur)

 

Tijdens de open dagen is er veel te zien en te beleven. Er zijn voor bijna alle vakken demonstratielessen waar je zelf ook aan deel kunt nemen. De teamleiders van de brugklas zijn aanwezig om je vragen over de anmedling en toelating te beantwoorden. Onze zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders geven informatie over de verschillende vormen van ondersteuning. Bij de remedial teacher kun je terecht met vragen over dyslexie en dyscalculie.