Open dagen

 In de maand januari zijn de Open Dagen van Groevenbeek:

  • 15 jan.: open dag afdeling tvwo/atheneum/havo (18.30 - 21.00 uur)
  • 22 jan.: open dag afdeling vmbo Ermelo (18.30 - 21.00 uur)
  • 29 jan.: open dag afdeling vmbo Putten (18.30 - 20.30 uur)

 

Tijdens de open dagen is er veel te zien en te beleven. Er zijn voor bijna alle vakken demonstratielessen waar je zelf ook aan deel kunt nemen. De teamleiders van de brugklas zijn aanwezig om je vragen over de aanmelding en toelating te beantwoorden. Onze zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders geven informatie over de verschillende vormen van ondersteuning. Bij de remedial teacher kun je terecht met vragen over dyslexie en dyscalculie.

 

Overige activiteiten

 

  • 20-27 nov. 2017: snuffeldagen Groevenbeek Ermelo (in samenwerking met de basisscholen)
  • 28-30 nov. 2017: snuffeldagen Groevenbeek Putten (in samenwerking met de basisscholen)
  • 31 jan. 2018: TL-plus dag Groevenbeek Putten
  • 07 feb. 2018: TL-plus dag Groevenbeek Putten
  • 07 feb.: open lesmiddag tweetalig vwo (14.00 uur)
  • 19 apr. 2018: voorlichting sport - cultuur - techniek
  • 27 jun. 2018: startdag nieuwe brugklassers (14.00 uur)