Op onze school laten wij u en toekomstige ouders/leerlingen met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden zoals excursies, lessen of andere activiteiten. Dit beeldmateriaal wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de schoolgids, nieuwsberichten, social media of het eindexamenboek.  

Vanuit de privacywetgeving zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Deze toestemming geldt voor de hele schoolperiode. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven, daar is volgens de wet geen toestemming van de ouders/verzorgers voor nodig. Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt.

U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.

Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.

Wij verzekeren onze leerlingen en hun ouders/verzorgers dat wij:

  • de portretfoto’s die aan het begin van elk schooljaar door de schoolfotograaf worden gemaakt, alleen gebruiken binnen de beveiligde leerlingenadministratie (het programma Magister);
  • altijd toestemming vragen aan leerlingen of zij op de foto of video willen. Er wordt aan de leerlingen duidelijk uitgelegd wat het doel is van de foto/video;
  • foto- en filmbeelden die op school en bij schoolactiviteiten worden gemaakt alleen gebruiken voor de website van Groevenbeek, de social media en voor eigen publicaties van de school, zoals informatiebrochures;
  • geen foto- en filmbeelden gebruiken die onflatteus of compromitterend zijn;
  • foto- en filmbeelden waartegen een leerling of diens ouders of verzorgers bezwaar maken, zo snel mogelijk van de website verwijderen.

Bij vragen kunt u contact opnemen via communicatie@groevenbeek.nl.