Vereniging en raad van toezicht

 

Onze school gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Ermelo / Putten. Eenmaal per jaar wordt een jaarvergadering belegd waarin het bestuur het jaarverslag presenteert en toelicht. Voor het goed functioneren van de vereniging is het wenselijk dat ouders die kunnen instemmen met de grondslag lid zijn. De minimumcontributie bedraagt € 5,- per jaar. Ouders kunnen zich opgeven bij mw. C. Elzinga: celzinga@groevenbeek.nl.

 

Statuten van de vereniging

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en in de hele bestuursstructuur. De Algemene ledenvergadering delegeert de werkgeverstaken ten opzichte van het College van Bestuur en het toezicht op het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit 6 personen.

De voorzitter / enig lid van het College van Bestuur fungeert als directeur / bestuurder van de school. Hij geeft leiding aan de afdelingsdirecteuren en aan de hoofden van de stafafdelingen. De afdelingsdirecteuren geven leiding aan teamleiders, die elk leidinggeven aan ongeveer 25 medewerkers. (Het toetsingskader is in mei 2012 door de algemene ledenvergadering vastgesteld)

 

Maatschappelijk beraad

Eenmaal in de 2 jaar organiseert de vereniging een maatschappelijk beraad waarbij verschillende maatschappelijke organisaties en instellingen worden uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over een bepaald thema. Op woensdag 1 juni 2016 was er een maatschappelijk beraad met als thema: Jong geleerd - een inburgercursus voor elke tiener.


 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden (v.l.n.r.):

drs. P.T. Beumer

D.B. Bijl, MSc

mw. mr. dr. J.C. van Eijk-Graveland

mr. K. Mulder-Wildeboer

drs. W. Janssens MBA (voorzitter)

ing. C.P. Heutink MBA

 

 

Vacature Raad van Toezicht

In mei 2018 ontstaat een vacature in de Raad van Toezicht van Groevenbeek doordat een van de zes leden dan de maximale zittingsduur van 8 jaar heeft bereikt en afscheid neemt. We zoeken een opvolger die zich als lid van de Raad wil inzetten voor de school.

De Raad houdt toezicht op het bestuur van de school, fungeert als sparring partner voor de bestuurder en treedt op als zijn werkgever. De Raad komt acht keer per jaar bij elkaar. De leden krijgen geen financiële vergoeding.

 

Profielschets

We verwachten van een kandidaat dat hij of zij:

- betrokken is bij of meeleeft met Groevenbeek

- lid is van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Ermelo of bereid is dat te worden (dit betekent o.a. instemming met de grondslag van de Vereniging)

- ervaring heeft in een bestuurlijke of toezichthoudende functie

Gezien de huidige samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar benoeming van een vrouwelijke kandidaat. Omdat de woonplaats Ermelo al ruim vertegenwoordigd is in de Raad, gaat de voorkeur uit naar benoeming van een kandidaat uit een van de andere plaatsen waar leerlingen van Groevenbeek wonen: Putten, Harderwijk, Zeewolde enz.

 

Solliciteren

Herkent u zich in dit profiel en wilt u solliciteren naar deze functie? Dat kan door een motivatiebrief te schrijven en deze brief met CV o.v.v. 'vacature  RVT' te mailen naar de secretaresse van bestuur en Raad van Toezicht, mw. C. Elzinga, e-mail eac@groevenbeek.nl. U kunt reageren tot uiterlijk 14 maart 2018.

Als u vragen heeft over deze functie kunt u ook bij mw. Elzinga terecht. Haar telefoonnummer is 0341-274950 (school).