Breed onderwijsaanbod

Christelijk College Groevenbeek is een brede scholengemeenschap met de volgende onderwijsniveaus:

  • Tweetalig VWO
  • Atheneum
  • Havo
  • Vmbo Theoretische leerweg (TL)
  • Havo-6 klas
  • Vmbo Beroepsgerichte leerweg (BL)
    - kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
    - basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

Zes verschillende brugklassen

Groevenbeek heeft zes verschillende brugklassen:

- brugklas tweetalig vwo (in Ermelo)

- brugklas atheneum/havo (in Ermelo)

- brugklas vmbo/havo (in Ermelo)

- brugklas vmbo - theoretische leerweg (in Ermelo en Putten)

- brugklas vmbo - kaderberoepsgerichte leerweg (in Ermelo en Putten)

- brugklas vmbo - basisberoepsgerichte leerweg (in Ermelo en Putten)

 

We vinden het belangrijk dat leerlingen zo goed mogelijk tot hun recht komen. Dat betekent dat we hen ruime kansen geven om zich te ontplooien. Daarom zijn er binnen ons College ruime doorstromingsmogelijkheden, zodat elke leerling zelf kan ontdekken welke schoolsoort het beste bij hem of haar past.

 

Regulier onderwijs of NEXT-onderwijs

Leerlingen die op Groevenbeek starten kunnen kiezen tussen het reguliere onderwijs of NEXT-onderwijs. Het onderwijs bij NEXT is verdeeld in drie groepen: kernvakken, algemene vakken en NEXT-uren. In deze NEXT-uren krijgen leerlingen veel vrijheid bij wat je wilt onderzoeken, hoe je onderwerpen gaat uitdiepen en wat je ervan wilt leren. Leerlingen met het schooladvies atheneum, havo, vmbo/havo, TL en kaderberoeps kunnen voor NEXT kiezen.

>> Klik hier voor meer informatie over NEXT 

 

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

Leerwegondersteunend onderwijs is bedoeld voor leerlingen die een onderwijsachterstand hebben van anderhalf jaar of meer op twee van de volgende domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen. Van die twee domeinen is er één inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen. Ook wanneer er sprake is van sociale problematiek, zoals faalangst, die het leren ernstig beperkt, kan een leerling in aanmerking komen voor lwoo. Deze leerlingen kunnen dan gebruik maken van leerwegondersteuning (lwoo). Leerwegondersteuning is specifiek bedoeld voor leerlingen die het moeilijk hebben op het vmbo, maar met een beetje hulp toch een diploma kunnen halen. Meestal geeft het schooladvies van de basisschool al aan dat het kind wel naar het vmbo kan, maar daarbij lwoo-ondersteuning nodig heeft.

 

Onderwijsdoelen 

We doen ons best om een leerling in een zo kort mogelijke tijd een diploma te laten halen dat bij hem of haar past. Maar het gaat in school om meer dan verzamelen van kennis. Daarom zijn er allerlei activiteiten buiten de lessen. We vinden het ook belangrijk dat de leerling leert om goed met anderen om te gaan en op eigen benen te staan.

We proberen om in de school een prettige sfeer te scheppen waarin iedereen persoonlijke aandacht krijgt. Daarom is de school verdeeld in kleinere afdelingen waar docenten en leerlingen elkaar kennen. We hebben duidelijke regels die houvast bieden. We tonen begrip voor leerlingen die het moeilijk hebben en geven hen alle mogelijke hulp.