Breed onderwijsaanbod

Christelijk College Groevenbeek is een brede scholengemeenschap met de volgende onderwijsmogelijkheden:

  • Tweetalig VWO
  • Atheneum
  • Havo
  • Vmbo Theoretische leerweg (TL)
  • Havo-6 klas
  • Vmbo Beroepsgerichte leerweg (BL)
    - kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
    - basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

Zes verschillende brugklassen

Groevenbeek heeft zes verschillende brugklassen:

- brugklas tweetalig vwo (in Ermelo)

- brugklas atheneum/havo (in Ermelo)

- brugklas vmbo/havo (in Ermelo)

- brugklas vmbo - theoretische leerweg (in Ermelo en Putten)

- brugklas vmbo - kaderberoepsgerichte leerweg (in Ermelo en Putten)

- brugklas vmbo - basisberoepsgerichte leerweg (in Ermelo en Putten)

 

We vinden het belangrijk dat leerlingen zo goed mogelijk tot hun recht komen. Dat betekent dat we hen ruime kansen geven om zich te ontplooien. Daarom zijn er binnen ons College ruime doorstromingsmogelijkheden, zodat elke leerling zelf kan ontdekken welke schoolsoort het beste bij hem of haar past.

 

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

Voor leerlingen die op grond van leerachterstanden of sociaal-emotionele ontwikkeling extra ondersteuning nodig hebben, is leerwegondersteunend onderwijs mogelijk.

 

Onderwijsdoelen 

We doen ons best om een leerling in een zo kort mogelijke tijd een diploma te laten halen dat bij hem of haar past. Maar het gaat in school om meer dan verzamelen van kennis. Daarom zijn er allerlei activiteiten buiten de lessen. We vinden het ook belangrijk dat de leerling leert om goed met anderen om te gaan en op eigen benen te staan.

We proberen om in de school een prettige sfeer te scheppen waarin iedereen persoonlijke aandacht krijgt. Daarom is de school verdeeld in kleinere afdelingen waar docenten en leerlingen elkaar kennen. We hebben duidelijke regels die houvast bieden. We tonen begrip voor leerlingen die het moeilijk hebben en geven hen alle mogelijke hulp.