Breed onderwijsaanbod

Christelijk College Groevenbeek is een brede scholengemeenschap met het volgende aanbod in brugklassen:

Groevenbeek Ermelo Groevenbeek Putten
Vmbo Basisberoepsgerichte leerweg (BBL) Vmbo Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
Vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) Vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
Vmbo Theoretische leerweg (TL) Vmbo Theoretische leerweg plus (TLplus)
Vmbo/havo*  
Havo/atheneum  
Tweetalig Vwo  
NEXT  

*Leerlingen starten in een vmbo/havo brugklas. Na de brugklas zijn er drie mogelijkheden: de vijfjarige havo, vmbo TL en de route TL voorbereidend op havo. Bij deze laatste route worden de leerlingen goed voorbereid op een overstap naar de havo. Ze volgen een extra vak en krijgen goede ondersteuning bij het kiezen van het juiste vakkenpakket.

We vinden het belangrijk dat leerlingen zo goed mogelijk tot hun recht komen. Dat betekent dat we hen ruime kansen geven om zich te ontplooien. Daarom zijn er binnen ons College ruime doorstromingsmogelijkheden, zodat elke leerling zelf kan ontdekken welke schoolsoort het beste bij hem of haar past.

Regulier onderwijs of NEXT-onderwijs

Leerlingen die op Groevenbeek starten kunnen kiezen tussen het reguliere onderwijs of NEXT-onderwijs (Groevenbeek NEXT). Groevenbeek NEXT is voor leerlingen die nieuwsgierig en ondernemend zijn en ervan houden om dingen te ontdekken. Leerlingen die kiezen voor NEXT krijgen veel vrijheid om om zelf dingen te onderzoeken. De lessen van NEXT zijn in drie groepen verdeeld: de kernvakken Nederlands, Engls en Wiskunde, de vakken godsdienst, vakcollege en bewegingsonderwijs en de NEXT-uren. In de NEXT-uren werken leerlingen aan hun eigen onderzoek, bijvoorbeeld passend bij de andere vakken. Leerlingen kunnen voor NEXT kiezen als ze een atheneum, havo, vmbo/havo, vmbo TL of vmbo KBL schooladvies hebben.

>> Klik hier voor meer informatie over NEXT 

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

Leerlingen die in het basisonderwijs een leerachterstand hebben opgebouwd kunnen in het vmbo in aanmerking komen voor leerwegondersteuning (lwoo). Deze leerlingen krijgen extra begeleiding. Leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg (BBL) worden zoveel mogelijk in kleinere klassen geplaatst. We maken een ondersteuningsplan dat met de leerling en de ouder(s) of verzorger(s) besproken wordt. Meer informatie over de ondersteuning op Groevenbeek is te vinden via deze link.