Schoolleiding

College van Bestuur

Directeur

dhr. R. Brouwer MA

rbrouwer@groevenbeek.nl

Afdelingsdirecteuren

Afdeling tvwo/atheneum/havo

Onderbouw Onderbouw Bovenbouw

dhr. K. van de Groep

leerjaar 1-2-3

kamer 203

GPK@groevenbeek.nl

mw. J. van der Kolk

leerjaar 1-2-3

kamer 203

KKJ@groevenbeek.nl

dhr. H. Dorland

leerjaar 4-5-6

kamer 201

DDH@groevenbeek.nl

Afdeling vmbo Ermelo

Onderbouw Bovenbouw


mw. L.C. Prins

leerjaar 1 en 2

kamer 263

PSL@groevenbeek.nl 


mw. A. Huisman 

leerjaar 3 en 4

kamer 264

HNT@groevenbeek.nl

Afdeling vmbo Putten

dhr. W.J. Wassink MA

locatiedirecteur Putten

WHK@groevenbeek.nl