Onze school

Christelijk College Groevenbeek is een brede school met alle leerroutes: van vmbo basis met leerwegondersteuning tot en met tweetalig vwo. Groevenbeek heeft twee locaties, in Ermelo en Putten.

De locatie Ermelo bestaat uit twee gebouwen die aan elkaar vastzitten: een gebouw voor de leerlingen van tvwo/atheneum/havo (± 1600 leerlingen) en een gebouw voor de leerlingen van het vmbo (± 1100 leerlingen). In beide afdelingen werken ongeveer 110 medewerkers.

De locatie Putten is een kleinschalige school en telt ± 475 leerlingen en 70 medewerkers.

Mede door de rustige en groene omgeving van de locaties en de verdeling in overzichtelijke afdelingen biedt de school een veilig en sfeervol leefklimaat.

We doen ons best om een leerling in een zo kort mogelijke tijd een diploma te laten halen dat bij hem of haar past. Maar het gaat in school om meer dan verzamelen van kennis. Daarom zijn er allerlei activiteiten buiten de lessen. We vinden het ook belangrijk dat de leerling leert om goed met anderen om te gaan en op eigen benen te staan.

We proberen om in de school een prettige sfeer te scheppen waarin iedereen persoonlijke aandacht krijgt. Daarom is de school verdeeld in kleinere afdelingen waar docenten en leerlingen elkaar kennen. We hebben duidelijke regels die houvast bieden. We tonen begrip voor leerlingen die het moeilijk hebben en geven hen alle mogelijke hulp.