Privacy

 

In onze leerlingenadministratie staan de gegevens van elke leerling, zoals naam, adres, cijfers, absentie en verzuim en wij gebruiken deze gegevens alleen binnen de school. Gegevens over testen, observaties, afspraken, enz. zijn alleen toegankelijk voor de begeleiders van de leerling. Hierop is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, die moet voorkomen dat persoonsgegevens worden misbruikt. Volgens deze wet hebben ouders/verzorgers recht op inzage in de gegevens van hun kind. Leerlingen ouder dan 16 jaar hebben dat recht ook.

Videobeelden van leerlingen, gemaakt tijdens lesobservaties van docenten, vertonen wij alleen aan derden met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. De beelden van beveiligingscamera’s binnen en buiten de schoolgebouwen worden slechts kort bewaard en uitsluitend gebruikt om onveilige situaties te onderzoeken.