Privacyverklaring

In onze leerlingenadministratie staan de gegevens van elke leerling, zoals naam, adres, cijfers, absentie en verzuim. Wij gebruiken deze gegevens alleen binnen de school. Gegevens over testen, observaties, afspraken, enz. zijn alleen toegankelijk voor de begeleiders van de leerling. Hierop is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, die moet voorkomen dat persoonsgegevens worden misbruikt. Volgens deze verordening hebben ouders/verzorgers recht op inzage in de gegevens van hun kind. Leerlingen vanaf 16 jaar hebben dat recht ook.

Filmbeelden van leerlingen, gemaakt tijdens lesobservaties, worden alleen gebruikt voor begeleidingsdoeleinden en worden daarna direct verwijderd. De beelden van beveiligingscamera’s binnen en buiten de schoolgebouwen worden slechts kort bewaard en uitsluitend gebruikt om onveilige situaties te onderzoeken.

Cookies

Groevenbeek maakt geen gebruik van cookies die persoonsgegevens opslaan.

Google Analytics

Groevenbeek maakt geen gebruik van Google Analytics.

Beeldmateriaal

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de bescherming van persoonsgegevens, waartoe ook foto’s en film horen. Wij gaan zorgvuldig om met foto’s en film van onze leerlingen. Voor het gebruik ervan vragen wij toestemming. Voor de school en voor de leerlingen is het van belang dat we op de website en in schoolbrochures een goed beeld kunnen geven van de (onderwijs)activiteiten. Foto’s en film waartegen een leerling of diens ouders/verzorgers bezwaar maken, worden zo snel mogelijk van de website verwijderd. Meer informatie hierover is te vinden op groevenbeek.nl/avg.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen voor onze Functionaris Gegevensbescherming? Stuur dan een e-mail naar [email protected].

Datum laatste versie: 8 februari 2023