Klachtenregeling

We beschouwen klachten van ouders/verzorgers en leerlingen als een stimulans om de kwaliteit van ons werk te verbeteren. We stellen het op prijs als klachten ons direct bereiken en we zullen die zorgvuldig, ruimhartig en discreet behandelen. Klachten worden bij voorkeur eerst geuit tegenover degene over wie men een klacht heeft.

 

U kunt een klacht ook per e-mail sturen naar klacht@groevenbeek.nl.

We zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

 

>> klik hier voor de klachtenregeling