Op zaterdag naar school ???

Geschreven op

Ja, inderdaad. Veel leerlingen van havo-5 en vwo-6 waren zaterdag 23 april naar school gekomen. En dan is ook de meivakantie nog eens begonnen.

Groevenbeek organiseert extra examentrainingen voor de eindexamenkandidaten. Op zaterdag 23 en maandag 25 april en vrijdag 6 mei kunnen de leerlingen nog even 'zelfvertrouwen tanken' bij verschillende vakken. De lessen worden verzorgd door onze eigen docenten in combinatie met studenten van de universiteit. Voor het vwo zijn er 111 inschrijvingen en voor het havo 269. Er wordt dus gretig gebruik van gemaakt van deze faciliteit.

De leerlingen die dit jaar examen gaan doen hebben de afgelopen twee jaar veel hinder ondervonden van alle coronamaatregelen. Lockdowns, online onderwijs, lesuitval door ziekte. Het was een lastige periode voor ze. Gelukkig had het Ministerie van Onderwijs hier oog voor en heeft de examenregelingen aangepast met o.a. een extra mogelijkheid tot herkansen.

We hopen dat de leerlingen met de examentrainingen zich extra goed kunnen voorbereiden zodat ze van deze aanvullende regeling geen gebruik hoeven te maken.

 

We wensen alle eindexamenkandidaten succes met hun voorbereiding op het eindexamen, maar hopen ook dat ze naast de studie nog kunnen genieten van een fijne vakantie.

Naar het overzicht