'What makes the World Go Round?'

Geschreven op

 

What makes the World Go Round? Dit was het thema van de Junior Speaking Contest 2019. Op 5 maart vertegenwoordigden Mila Mabelis (TV2) en Jasmijn Plantinga (TV3) ons tweetalig VWO bij deze regionale ronde van de Junior Speaking Contest op het Carolus Clusius College te Zwolle.

Nuffic (Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs) organiseert al sinds 2004 jaarlijks deze wedstrijd, waarbij leerlingen uit de tweede en derde klas het tegen elkaar opnemen. Er is een aparte competitie voor beide leerjaren. De leerlingen krijgen een thema, aan de hand waarvan zij een Engelse speech moeten geven. 

De jury beoordeelt de speech op zowel de inhoud en originaliteit, als de overtuigingskracht ervan. Tevens tellen ook presentatie mee en de manier waarop de sprekers de vragen beantwoorden.

 

Jasmijn en Mila vertegenwoordigden Groevenbeek met verve. Mila behaalde zelfs de eerste plaats voor klas 2 en mag op 17 april door naar de landelijke finale in Amersfoort.

 

Naar het overzicht