Knappe koppen slagen voor wiskunde-D

Geschreven op

De eerste vwo-leerlingen hebben in Nederland het wiskunde-D onlineprogramma afgerond. Ook op Christelijk College Groevenbeek in Ermelo hebben 5 leerlingen meegedaan aan dit zware wiskundeprogramma. Tobias van der Gaag, Julian Tolstead, Eva Aalten, Zoë Vierhouten en Iris Willemsen (v.l.n.r.) zijn in augustus 2015 gestart met wiskunde-D. Nu, 16 blokken later, hebben ze met prima resultaten en met plezier het hele programma afgerond. Er werd in die tweeëneenhalf jaar veel zelfstandigheid van de leerlingen gevraagd met docent André Klip altijd in de buurt om ze extra uitleg te geven of om ze een extra zetje in de rug te geven. De docent prees hun passie en werkhouding en de bereidheid om elkaar te helpen. De leerlingen merkten op dat ze de manier van werken bij wiskunde als erg prettig hebben ervaren en daar ook profijt van hebben gehad bij de andere vakken.

In de kamer van directielid Brouwer stond een grote taart op hen te wachten en waarna docent Klip het welverdiende certificaat kon uitreiken.

Naar het overzicht