Ik kan het niet...of...ik kan het nóg niet

Geschreven op

 

''Fixed mindset' of 'groeimindset' ?

 

De leerlingen van NX11 hebben moeilijke en uitdagende spellen gespeeld als onderdeel van de lessenserie over mindset. Hierdoor werd er niet alleen gepraat over mindset, maar werd ook ervaren hoe met uitdagingen wordt omgegaan. Naast plezier leverde het spelen ook frustratiemomenten op. Leerlingen observeerden elkaar en noteerden hoe de ander reageerde op bepaalde momenten. Hierbij moest onderscheid gemaakt worden in ‘fixed (vaste) mindset’ en ‘groeimindset’. Een aantal voorbeelden van uitspraken die gedaan werden:

 

‘Ik begrijp niks van dit spel’                of         ‘Ik probeer het op een andere manier’

‘Ik snap niks van de opdracht’           of         ‘Het is moeilijk maar het gaat me lukken!’

‘Ik ben niet goed in spelletjes’           of         ‘Wie weet de eerste stap in dit level?’    

‘Ik snap het niet’                                 of         ‘Ik snap het nóg niet’

 

Achteraf hebben we besproken welke uitspraak bij welke mindset hoort. In de kern komt het erop neer dat kinderen die sterk denken vanuit een ‘fixed mindset’, geloven dat vaststaat wat je kan en waar je goed in bent en dat je daar niet veel aan kan veranderen. Kinderen die sterk denken vanuit een ‘groeimindset’ geloven dat je juist wél controle hebt over wat je kan bereiken: door juist uitdagingen aan te gaan, niet op te geven en hard te werken.

 

 

 

 

Naar het overzicht