Grote calamiteitenoefening op Groevenbeek

Geschreven op

Afgelopen maandagavond is op de locatie in Ermelo een grote calamiteitenoefening gehouden. Deze oefening wordt elke vijf jaar voorbereid en gehouden in samenwerking met de regionale hulpdiensten. Deze avond waren de brandweerkorpsen van Ermelo, Putten en Harderwijk, evenals de Regionale Ambulance Voorziening Noord- en Oost Gelderland betrokken. 

Groevenbeek vindt de veiligheid van leerlingen en medewerkers enorm belangrijk en daarom zijn er zo’n 120 personeelsleden in het bezit van een BHV- en/of EHBO-diploma. Als aanvulling op de jaarlijkse reguliere herhalingen waren dit keer diverse scenario’s uitgezet door onze Hoofd-BHV’er Reinier Vissia.

In en om het gebouw werden met behulp van zes Lotusslachtoffers en een aantal leerlingen zeer realistische situaties nagebootst, waarbij de BHV’ers en EHBO’ers hun kennis en vaardigheden konden gebruiken om iedereen in veiligheid te brengen. Er bleek o.a. een brand te zijn in een lokaal, er was een slang ontsnapt bij afdeling Groen, er waren leerlingen onwel geworden, er was een liftopsluiting, er was een ongeluk gebeurd met een grasmaaier en er lag een auto op z’n kant bij de school. De hoogwerker van Harderwijk moest er zelfs aan te pas komen om een slachtoffer van het dak te krijgen.

Diverse collega’s en medewerkers van de brandweerkorpsen observeerden de situaties. Deze informatie wordt gebruikt om in de evaluatie te bespreken wat er goed ging en waar verbeterpunten liggen.

We kijken met elkaar terug op een leerzame oefening en hopen op deze manier de school veilig te hebben en te houden!

   

Naar het overzicht