Groevenbeek gaat uitbreiden en renoveren

Geschreven op

Christelijk College Groevenbeek in Ermelo gaat uitbreiden en renoveren. De komende jaren moet er ongeveer 2450 vierkante meter ruimte worden toegevoegd om ruimte te bieden aan de bijna 2800 leerlingen die de locatie in Ermelo telt. Daarnaast wordt een deel van het schoolgebouw gerenoveerd om het weer toekomstbestendig te maken.  

De komende jaren is de prognose dat Groevenbeek gaat groeien. Samen met de groei van de afgelopen jaren zorgt dit ervoor dat het schoolgebouw in Ermelo structureel te klein is om alle leerlingen goed te kunnen huisvesten. De school heeft daarom een aantal jaar terug al een deel van het schoolgebouw verbouwd. Ondanks deze verbouwing maakt Groevenbeek al een lange tijd gebruik van noodgebouwen om het ruimtetekort op te vangen. Deze noodgebouwen moeten vervangen worden door betere faciliteiten.  

Daarnaast dateert deel van het schoolgebouw uit 1977. De school is van plan om dit deel gelijktijdig met de verbouwing te renoveren. Directeur en bestuurder Ronald Brouwer vindt het belangrijk dat Groevenbeek deze stap gaat zetten: ‘Ons onderwijs heeft zich de laatste jaren zo ontwikkeld, dat het andere eisen stelt aan het gebouw. Met de renovatie en nieuwbouw kunnen we op alle terreinen een belangrijke stap voorwaarts zetten. Ik denk dan niet alleen aan onderwijskundige zaken, maar ook qua duurzaamheid en dergelijke’, aldus Brouwer.   

De gemeenteraad van Ermelo stemde in juli in met het besluit om deze plannen te realiseren. Als alles volgens plan verloopt, start volgend jaar de bouw. Brouwer: ‘De gemeenteraad en het vorige en het huidige College van B&W Ermelo heeft bijzonder prettig meegedacht in het hele proces. We zien dit als een groot compliment vanuit de gemeenteraad voor het kwalitatief hoge onderwijspeil dat wij bieden op onze school’. Om de overlast voor leerlingen te beperken wordt er in verschillende fases gebouwd en gerenoveerd. Alle zware werkzaamheden zullen in de vakanties en in de avonduren plaatsvinden. 

Naar het overzicht